Rakennusmarkkinoiden elpyminen etenee Euroopassa

Tiedot rakennussektorilta kertovat paremmasta huomisesta. Vaikka rakentamisen määrä on alkuvuodesta luisunut kotimaassa, seuraavan vuoden ennusteessa nähdään jo häivähdys parempaa.  Muualla Euroopassa rakennusinvestoinnit ovat jo kääntyneet kasvuun.

Rakennusteollisuuden välitarkistuksessa kotimaan rakennussektorin suhdanteista todetaan, että rakentaminen Suomessa supistuu tänä vuonna jo neljättä vuotta peräkkäin. RT tarkisti aiempaa ennustetta alaspäin kuluvalle vuodelle ja säilytti aiemman ennusteensa ensi vuodelle. Uusien arvioiden mukaan vähennystä rakennusinvestointien määrään kertyy tänä vuonna 1,5 prosenttia. Ensi vuosi näyttää tuovan käänteen, kun rakennusinvestointien määrä nousee arviolta 2,5 prosenttia.

Kotimaan sahatavaran kysynnän kannalta ongelmallista on ollut erityisesti paljon sahatavaraa kuluttavien pientalojen alhainen rakentamisaktiivisuus. Esimerkiksi omakotitalojen aloitusmäärät ovat puolittuneet viimeisten viiden vuoden aikana eikä tilanteeseen odoteta käännettä vielä ensi vuonnakaan. Rakennusteollisuuden arvio siitä, että asuintalojen aloitukset jäävät ensi vuonna kuluvan vuoden tasolle on huono uutinen sahateollisuudelle. Investoinnit asuntojen korjauksiin ja muuhun talonrakentamiseen voivat mahdollistaa sahatavaran kotimaan toimituksiin lievän lisäyksen.

Myöskään Euroopan rakennussektori ei ole viime vuosina antanut aihetta hurraamiseen. Seitsemän laskevan tai muuten vaan laihan vuoden jälkeen rakentaminen on nyt kuitenkin löytämässä kasvu-uralle. Aiempaan ennusteeseen nähden Euroconstruct tarkensi rakentamisen määrää hieman alaspäin kuluvalle vuodelle ja ylöspäin ensi vuodelle. Uudet ennusteet lupaavat tälle vuodelle 1,9 prosentin ja ensi vuodelle 2,5 prosentin kasvua rakennusinvestointeihin.

Euroopan vientimarkkinoilla uudisrakentamisen kasvu muun muassa Iso-Britanniassa, Alankomaissa ja Saksassa on nostanut sahatavaran tarvetta jo tänä vuonna. Ruotsin sahateollisuus näyttää saaneen tästä kasvusta myös otteen. Ennusteet ensi vuodelle povaavat edelleen lisääntyvää sahatavaran kysyntää, kun uudisrakentaminen pääsee vauhtiin muillakin päävientimarkkinoilla kuten Ranskassa.

Puurakentaminen on trendi joka tullee lisäämään sahatavaran käyttöä pysyvästi pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä sahateollisuus tarvitsee ennen kaikkea rakennusmääriin lisäystä lähimarkkinoilla. Tuoreimpien ennusteiden perusteella tämä on vihdoinkin hiljalleen toteutumassa.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 24.8.2015