”Puurakentamisen lupaava tulevaisuus” Paula Horne

Puun käytön lisäämiseen rakentamisessa on panostettu
politiikkaohjelmissa ja lakimuutoksin. Työ on kantanut hedelmää,
puukerrostalojen määrä on lisääntynyt. Miltä näyttää puurakentamisen tulevaisuus
tutkimusten valossa?

Tuoreessa kirjassaan Sokaisevat trendit Riikka
Merisalo ennustaa ekologisten materiaalien ja perinteisten rakennustapojen
käytön lisääntyvän tulevaisuudessa.

Nuoret suomalaiset pitävät PTT:n
tulosten mukaan tuotteiden ympäristöystävällisyyttä ja kotimaisuutta tärkeinä
valintakriteereinä ostopäätöksiä tehdessään. Monet myös muuttaisivat mielellään
puurakenteiseen taloon.

Kun noin viidesosa asui nykyään puurakenteisessa
talossa, yli puolet haluaisi asua sellaisessa tulevaisuudessa. Valtaosa
vastaajista piti puukerrostaloja turvallisina.

Finnish Wood Research:in
tutkimusten mukaan nykyiset puukerrostalojen asukkaat ovat varsin tyytyväisiä.
Ulkomailla tehtyjen tutkimusten mukaan hirrellä on myönteisiä vaikutuksia
sydämen lyöntitiheyteen. Myös tanskalaisen tutkimuksen mukaan puutalo on
tiilitaloa terveellisempi.

Puutaloille näyttäisi siis riittävän kysyntää
tulevaisuudessa. Asukkaat viihtyvät niissä. Entä, mitä vaikutuksia
puurakentamisella olisi muuhun yhteiskuntaan ja ympäristöön?

PTT
julkaisi muutama viikko sitten raportin puurakentamisen yhteiskunnallisista
vaikutuksista. Raportissa todetaan puurakentamisen osuuden lisäämisen niin
uudis- kuin korjausrakentamisessakin tuovan monipuolisia taloudellisia
hyötyjä.

Hyödyt koituvat puutuoteteollisuudelle ja kerrannaisvaikutuksina
muualle yhteiskuntaan. Osaamisen lisääntyminen puutuoterakenteissa
mahdollistaisi myös puurakenteiden viennin tulevaisuudessa. Metsänomistajat
hyötyisivät tukin lisääntyvästä kysynnästä.

Puurakentamisen osuuden
lisääminen vähentäisi VTT:n tutkimusten mukaan kasvihuonekaasujen päästöjä
rakennusmateriaalien koko elinkaaren aikana.

Eli puutaloasukkaiden
lisäksi yhteiskunta ja ympäristö hyötyvät puun käytön lisäämisestä. Lisääminen
istuu hyvin myös tulevaisuuden politiikkatrendin eli biotalouden määritelmiin:
ekologinen kestävyys, kierrätettävyys ja vähäpäästöisyys.

Tulevaisuus
näyttää siis lupaavalta, kunhan vain laatu ja osaajien määrä pysyvät
lisääntyneen kysynnän rinnalla eivätkä jää vanaveteen.

 

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 10.12.2012