”Puulla parempiin päiviin?”, Matleena Kniivilä

                                                 Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 9.8.2010

Metsäteollisuuden laitoksia on Suomessa viime vuosina suljettu melkoista tahtia. Paperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotantokapasiteetti on nyt lähes 15 prosenttia pienempi kuin vuonna 2005. Vuonna 2009 tuotanto lamaantui hetkellisesti ennätysalhaiseksi. Ei ihme, että metsäsektorin tulevaisuuden perään on kyselty.

Muutokset suomalaisessa paperi- ja selluteollisuudessa ovat seurausta sektorilla koko maailmassa tapahtuvasta kehityksestä. Paperin kysyntä on voimakasta kaukana idässä ja kituliasta Suomen tärkeimmillä markkina-alueilla Euroopassa. Paperin hintojen kehitys on ollut pitkään heikkoa ja suomalaisenkin paperin kulutusta vähentää sähköisen viestintäteknologian kehitys. Selluntuotannossa nopeasti kasvavat plantaasimetsät ovat teollisuudelle houkutteleva vaihtoehto. Kustannustaso Suomessa on korkea moneen muuhun maahan verrattuna. Kaikki nämä seikat pakottavat tuotannon tehostamiseen Suomessa.

Samaan aikaan kuitenkin koko maailmassa metsäalaan kohdistuu entistä suurempia odotuksia. Näihin myös Suomen metsäsektori, teollisuus mukaan luettuna, voi vastata. Ilmastonmuutoksen etenemistä voidaan estää metsien määrää lisäämällä, mutta metsien rooli ei rajoitu tähän. Käyttämällä kestävästi tuotettua metsäenergiaa kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää.

Puukuidusta tehdyillä pakkauksilla voidaan vähentää öljypohjaisen muovin käyttöä. Puurakentaminen tuottaa ilmastonmuutosta edistäviä hiilidioksidipäästöjä vähemmän kuin betonirakentaminen. Uutena mantrana metsäalalla ovat biojalostamot. Biojalostamot tuottaisivat esimerkiksi sellutehtaan yhteydessä myös biodieseliä tai bioetanolia ja vaikkapa yhdisteitä lääke- tai elintarviketeollisuuden käyttöön.

Pellervon taloustutkimuksen kesän alussa julkaisemassa katsauksessa, ”Metsä vastaa – mitä huudamme?”, metsäsektorin vaikuttajat ja alan asiantuntijat pohtivat metsäalan tulevaisuutta Suomessa. Vaikka kirjoittajat eivät helppoa tulevaisuutta maalailleet, näkivät he metsissä ja metsävarojen käytössä kasvun mahdollisuuksia. Suurempaa kasvua on haettava uudenlaisista tuotteista, mutta perinteinen metsäteollisuus säilyy tulevaisuudessakin merkittävänä. Paperiteollisuudessa ei 2000-luvun huippuvuosien tuotantolukuja kuitenkaan enää hätyytellä.

Aikanaan metsien tehokkaaseen käyttöön kannustettiin ”Puulla parempiin päiviin” -iskulauseella. Metsien käytöllä on edelleen tulevaisuutta. Vaikka tuotannon ja teknologian siirtäminen paikasta toiseen on nykymaailmassa suhteellisen helppoa, esimerkiksi korkeatasoisen osaamisen, verkostojen, toimivan yhteiskunnan ja metsäsektorille myönteisen ilmapiirin siirtäminen on jo vaikeampi juttu. Nämä ovat osa Suomen vahvuuksista jatkossakin.

Matleena Kniivila