”Putinin jatkoaikeet sinetöivät puun vientitullit” Tapio Tilli, 15.10.2007

                                                  MAASEUDUN TULEVAISUUS/PTT:N TALOUSTUTKA

Venäjän presidentti Putin vaikutti voimakkaasti taustalla, kun puun vientimaksujen korotuksesta aikoinaan Venäjällä säädettiin. Suomessa on elätelty toivoa, että Putinin presidenttikauden päätyttyä asiasta voitaisiin uudelleen neuvotella Venäjän uusien valanpitäjien kanssa.

Putinin ilmoitus halustaan jatkaa presidenttikautensa jälkeen pääministerinä on paha isku uusille neuvotteluille. Mikäli Putinista tulee pääministeri, jatkoneuvottelut ovat luultavimmin yhtä vaikeita kuin tälläkin hetkellä.

Suomen metsäteollisuudessa on alettu varautua vientimaksukorotusten toteutumiseen. Suurin puun tuoja Stora Enso on palkannut lisää väkeä ja laajentanut kotimaan puun hankintaa Länsi-Suomeen. Lisäksi yhtiö aikoo hankkia rautatievaunuja puun kuljettamiseksi lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitseville tehtailleen.

Varautuminen puun tuonnin vähenemiseen on näkynyt myös kuluvana vuonna puumarkkinoilla. Puun ostajat ovat välttäneet tekemästä äkillisiä liikkeitä markkinoilla, jotta puun tarjonta ei häiriintyisi. Kotimaan puun hankintaa halutaan kasvattaa tasaisesti kohti vuotta 2009, jolloin 50 euron puun vientimaksu mahdollisesti astuu voimaan. Tällöin havupuun ja järeän koivun tuonti Venäjältä tyrehtyy kokonaisuudessaan. Koivukuitupuun osalla armonaikaa on vielä vuoden 2011 alkuun asti.

Kotimaan puuvaroja tarkasteltaessa Venäjän puun tuonnin loppuminen ei merkitse katastrofia. Valtakunnan metsien uusien inventointitulosten ja uusien metsänkäsittelyohjeiden perusteella lasketut hakkuumahdollisuuslaskelmat osoittavat Suomen metsissä olevan puuta.

Monissa muissa Venäjältä puuta tuovissa maissa tilanne on huomattavasti Suomea huonompi. Venäjältä menee esimerkiksi runsaasti puuta Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Näissä maissa Venäjän puun korvaaminen on hankalaa. Myös entisissä neuvostotasavalloissa voi tulla vaikeuksia löytää korvaavia raakapuun hankintalähteitä.

Venäjä on maailman suurin raakapuun viejä. Venäjän poistumisella raakapuun kansainvälisestä kaupasta on luultavimmin vaikutuksia sekä raakapuu- että metsäteollisuustuotemarkkinoihin maailmalla. Raakapuusta voinee esiintyä niukkuutta, mikä voi vähentää globaalisti metsäteollisuuden tuotteiden tarjontaa. Sekä puun että metsäteollisuustuotteiden hinnat voivat maailmalla nousta.

Vaikka tilanne on Suomessa puuvarojen suhteen hyvä, on puun markkinoille saattaminen suuri haaste. Pääosa puuvaroista on yksityismetsissä, joiden omistajat ovat varsin moninainen joukko suomalaisia. Heillä on hyvin erilaisia metsänomistuksen tavoitteita ja osa voinee jopa suhtautua välinpitämättömästi metsäomaisuuteensa. Tämän metsänomistajajoukon saamisessa myymään aiempaa enemmän puuta on varsin haastava tehtävä metsäalalla toimiville eri tahoille.