PTT:n osaaminen vahvistuu – Olli-Pekka Ruuskasesta vakuutus- ja pankkitoiminnan dosentti!

Vaasan yliopisto on antanut dosentin arvon Pellervon taloustutkimuksen kansantalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtaja Ruuskaselle.

Vaasan yliopisto on myöntänyt dosentin arvonimen kauppatieteiden tohtori Olli-Pekka Ruuskaselle. Dosentuurin alana on vakuutus- ja pankkitoiminta. Ruuskanen toimii tutkimusjohtajana Pellervon taloustutkimuksen kansantalouden tutkimusryhmässä. Hänellä on monipuolinen ja pitkä kokemus sekä akateemisen tutkijan että ammattiekonomistin tehtävistä.  

Ruuskanen antoi opetusnäytteen arvosanalla erinomainen. Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. 

Ruuskanen toimi vuosina 2011–2014 Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun vakuutustieteen professorina sekä vuosina 2012–2018 ohjelmajohtajana kahdessa vakuutus- ja pankkitoiminnan eMBA-ohjelmassa. Ruuskanen on työskennellyt myös kilpailuvirastossa, tilastokeskuksessa, Aalto-yliopistossa, Turun yliopistossa ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Vuosina 2007–2010 hän toimi Ugandan vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimitusjohtajana.
 
Olli-Pekka Ruuskanen on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2004 Helsingin Kauppakorkeakoulusta, nykyisestä Aalto-yliopistosta. Hänen väitöskirjansa nimi on ”An Econometric Analysis of Time Use in Finnish Households”. Ruuskanen on tutkinut muun muassa vakuutustoimintaa, taloudellista lukutaitoa, kotitalouksien hyvinvointia ja ajankäyttöä, riskinhallintaa, yhteiskunnallista vallankäyttöä, osuustoimintaa ja rahoitusmarkkinoita.