PTT:n maa- ja elintarviketalouden tilannekatsaus: Kustannusten nousu rasittaa yhä maatalouden kannattavuutta

PTT:n maa- ja elintarviketalouden tilannekatsaus:

Kustannusten nousu rasittaa yhä maatalouden kannattavuutta

Maatalouden yrittäjätulo on jäämässä ennakoituakin heikommaksi vuonna 2021, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n maa- ja elintarviketalouden tilannekatsaus. Syynä on etenkin lannoitteiden ja energian huima hinnannousu. Tilanne aiheuttaa maataloudessa sopeuttamistoimia. Elintarvikeviennin noususuhdanne taittui viime vuonna.

”Syksyn ennusteessa arvioimme yrittäjätulon laskevan vuonna 2021 viidenneksellä. Tilastokeskuksen joulukuun ennakkotiedon mukaan lasku voisi kuitenkin olla jopa 36 prosenttia, mutta siinä ei ole huomioitu mahdollisten sopeuttamistoimien vaikutusta. Lasku asettunee tälle välille”, sanoo vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Syynä yrittäjätulon laskuun ovat sateisen kevään ja kuivan kesän aiheuttama heikko sato sekä tuotantopanosten hintojen voimakas nousu. Erityisesti kohosivat energian ja lannoitteiden hinnat. Maailmanmarkkinoilla esimerkiksi typpilannoite urean hinta nousi noin 100 prosenttia heinäkuun alusta joulukuuhun ja fosforilannoitteiden hinnat noin 40 prosenttia.

Tilat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa kustannuskriisissä

Tuotantopanosten korkeiden hintojen vuoksi maataloudessa nähdään sopeuttamistoimenpiteitä. Kasvintuotantoa sopeutetaan muun muassa kasvivalinnoilla sekä lannoitteiden käyttöä vähentämällä, mikä saattaa pienentää satotasoja vuonna 2022. Osa viljelijöistä siirtää lannoitehankintoja kevääseen, ja viljelypinta-aloja saatetaan pienentää. Kotieläintuotannossa korkeisiin rehukustannuksiin sopeudutaan tuotantoa pienentämällä. Investointeja saatetaan hidastaa tai siirtää myöhemmäksi.

Kotimaan lihasektorilla on reagoitu kotieläintuotannon kustannuskriisiin. Sianlihan tuottajahinta nousi syksyllä, mutta vuositasolla tuottajahinta silti laski, koska se on vahvasti sidoksissa sianlihan vientinäkymään. ”Sikatilojen tilanne onkin edelleen hankala, koska samalla kun tuotantokustannukset pysyvät korkealla, sianlihan kotimainen kulutus vähenee”, sanoo maatalousekonomisti Juuso Aalto-Setälä.

Elintarvikeviennin kasvu taittumassa

Elintarvikeviennin viime vuosien nousujohteinen kasvu näyttäisi taittuvan viime vuoden osalta. kasvu taittui viime vuonna. Lihatuotteiden vienti on ollut laskusuuntainen. Sianlihan vientinäkymät ovat heikentyneet Kiinan panostettua voimakkaasti omaan sianlihantuotantoon. Myös maitotuotteiden vienti laskee jonkin verran. Tänä vuonna on odotettavissa tuonnin palautumista.

Koko tilannekatsaus on luettavissa verkkosivuiltamme https://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous.html Katsauksen ruuan hintaa käsittelevä osuus julkaistiin jo viime perjantaina 14.1. Varsinainen maa- ja elintarviketalouden suhdanne-ennuste julkaistaan seuraavan kerran maaliskuun lopulla.

Lisätietoja:

vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala
p. 040 194 5184, paivi.kujala@ptt.fi

tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg
p. 0400 639 450, sari.forsman-hugg@ptt.fi

maatalousekonomisti Juuso Aalto-Setälä
p. 040 126 2077, juuso.aalto-setala@ptt.fi