PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste: Vilkastuva vienti pitää Suomen elintarviketaloutta vedossa

PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste:

Vilkastuva vienti pitää Suomen elintarviketaloutta vedossa

Pellervon taloustutkimus PTT kertoo maa- ja elintarviketalouden ennusteessaan, että ruuan hinta nousee tänä ja ensi vuonna. Tänä vuonna hinnat nousevat 1,1 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Lihatuotteiden hinnat nousevat tänä vuonna jopa 4 prosenttia. Samalla lihan kulutus kääntyy Suomessa laskuun. Elintarviketeollisuudessa kasvu perustuu kasvavaan vientiin. Etenkin maitotaloustuotteiden ja myös sianlihan kysyntä on kasvanut. Maatalouden yrittäjätulo sen sijaan jatkaa laskuaan.

Ruuan hinta nousee hieman keskimääräistä kuluttajahintojen nousua nopeammin. Eniten nousevat lihatuotteiden hinnat. Myös viljatuotteiden hinnat nousevat selvästi viime vuosia nopeammin. Tuoteryhmien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja.

Lihan kulutus kääntyy tänä vuonna laskuun. Sianlihan kulutus on vähentynyt jo vuosia, mutta tänä vuonna myös naudanlihan kulutus vähenee ja pitkään jatkunut siipikarjanlihan kulutuksen kasvu pysähtyy. Vastaava kehitys nähdään myös maitomarkkinoilla. Maitotuotteiden kulutus laskee tänä vuonna lähes kaikissa tuoteryhmissä. 

Elintarviketeollisuuden tuotanto on vakiintumassa, mutta liikevaihto pysyy kasvussa. Sitä vetää ylöspäin yhtäältä kotitalouksien ostovoiman kasvu sekä toisaalta elintarvikkeiden tuottaja- ja vientihintojen nousu. Pääosa kasvusta johtuu vientikysynnän kasvusta.

“Elintarvikkeiden viennin arvo kasvaa reippaasti tänä vuonna ja kasvu jatkuu ensi vuonna. Eniten nousee maitotuotteiden viennin arvo. Erityisesti on kasvanut arvokkaampien tuotteiden, kuten voin, juuston ja jogurtin kansainvälinen kysyntä”, kertoo vt. tutkimusjohtaja Hanna Karikallio.

Suomalaiselle sianlihalle on riittänyt kysyntää ulkomailla. Vienti Aasiaan on kasvanut afrikkalaisen sikaruton takia. Vienti lähialueille on myös kasvussa.

Viljan tuottajahinnan lasku pahentaa maatalouden ahdinkoa.

Maailmalla viljan hintamuutokset jäävät maltillisiksi. Suomessa puolestaan viime vuoden huippuhintojen jälkeen hinnat laskevat reilun neljänneksen. Leipäviljoilla tilannetta paikkaa jonkin verran tämän vuoden runsas sato. Rehuviljasato puolestaan jää kohtuulliseksi.

Maidontuotanto vähenee tänä vuonna poikkeuksellisen nopeasti, eikä hintojen nousukaan lisää maitotalouden tuloja. Lihasektorilla tulot pysyvät suunnilleen ennallaan.

Kokonaisuutena maatalouden yrittäjätulosta sulaa reilu neljännes. Suurimpina tekijöitä sen pienentymisessä ovat viljan hinnan lasku sekä maidontuotannon väheneminen. Myös tuotantopanosten, erityisesti rehujen ja energian, hinnat nousevat keskimääräistä inflaatiovauhtia nopeammin. 

Syksyn 2019 maa- ja elintarviketalouden ennuste on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilta http://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous.html tiistaina 24.9. klo 10.00

Ennusteen esityskalvosarja luettavissa täällä (linkki).

Lisätietoja:
vt. tutkimusjohtaja Hanna Karikallio, p. 040 126 2077, hanna.karikallio@ptt.fi
maatalousekonomisti Tapani Yrjölä, p. 040 164 8042, tapani.yrjola@ptt.fi