PTT:n kansantalousryhmän tutkimusjohtajaksi KTT Olli-Pekka Ruuskanen

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtajaksi on nimitetty Olli-Pekka Ruuskanen, 50. Ruuskasella on monipuolinen kokemus ammattiekonomistin ja tutkijan tehtävistä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tuo PTT:lle laajaa osaamista muun muassa vakuutus- ja rahoitusmarkkinoista, data-analytiikasta ja alustataloudesta. Ruuskanen aloittaa tehtävässään 1.6.

PTT:n kansantalouden tutkimusryhmän työssä globaalin talouden trendit yhdistyvät kansantalouden ja aluetalouden kehitykseen. Ryhmän keskeisiä tutkimusteemoja ovat aluetalous, asuntomarkkinat, työmarkkinat, innovaatiot ja julkinen talous.

Ruuskasen mukaan PTT tarjoaa keskeisen näköalapaikan yhteiskunnallista murrosta koskevan taloustieteellisen tutkimuksen tekemiselle ja uusien ekonometristen ennustemenetelmien käytölle. Parhaillaan hän tutkii massadatan käyttöä alueellisissa innovaatiojärjestelmissä.

”Myös lohkoketjujen mahdollisuudet finanssisektorilla, elintarviketeollisuudessa ja terveysalalla ovat pitkälti kartoittamatta. PTT on luonteva paikka tämänkin työn tekemiseen”, Ruuskanen kertoo.

Ruuskanen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori pääaineenaan kansantaloustiede, ja hän on tätä aiemmin toiminut tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutusyksikkö Synergosissa. Hän toimi myös Suomen ainoana vakuutustieteen professorina Tampereen yliopistossa 2011-2015. Sitä ennen hän johti Ugandan Vakuutusyhtiöiden keskusliittoa. Ruuskanen on tutkinut rahoitusmarkkinoita, taloudellista lukutaitoa, kotitalouksien hyvinvointia ja ajankäyttöä, riskinhallintaa ja yhteiskunnallista vallankäyttöä.

”Olen erityisen kiinnostunut taloudellisesta lukutaidosta ja sen vahvistamisesta Suomessa. Se on nyt ajankohtainen aihe, sillä suomalaisnuorten talousosaaminen mitataan ensi vuonna Pisa-tutkimuksessa”, Ruuskanen sanoo.

PTT:n toimitusjohtajan Iiro Jussilan mukaan Ruuskanen vahvistaa ja täydentää tutkimuslaitoksen osaamista ja tuo tärkeän panoksen PTT:n strategian toteuttamiseen.

”Talous digitalisoituu ja PTT haluaa auttaa sidosryhmiään tähän prosessiin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Ruuskanen tuo tähän työhön hyödyllisen panoksen. Tehtävänämme on yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen ja taloudellisen päätöksenteon tukeminen kaikilla tasoilla. Ruuskasen monipuolinen tausta, osaaminen ja tutkimukselliset intressit tukevat hyvin tämän tehtävän toteuttamista”, Jussila sanoo.

Lisätietoja:

Iiro Jussila, PTT, p. 050 465 9899, sposti iiro.jussila@ptt.fi

Olli-Pekka Ruuskanen, p. 040 190 9781, sposti olli-pekka.ruuskanen@staff.uta.fi

 

Otteita työhistoriasta, Olli-Pekka Ruuskanen

KTT Olli-Pekka Ruuskanen

Johtamiskorkeakoulu/Synergos

Tampereen Yliopisto

Puh: 040-1909781 Sähköposti:olli-pekka.ruuskanen@staff.uta.fi

OTTEITA TYÖHISTORIASTA

2015 –

Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Tutkimusjohtaja

 

2012- Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulu ja Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA

Executive MBA in Insurance and Financial Services

Ohjelmajohtaja

 

2011- 2015

Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Vakuutustieteen professori

 

2010

Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu

Vanhempi tutkija

 

2007 – 2010

Uganda Insurers Association, Uganda

Toimitusjohtaja

 

2007 –2010

Uganda Reinsurance Company Ltd, Uganda

Hallituksen puheenjohtaja

 

2004 – 2006

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos

Tutkija

 

1997 – 2004

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

Tutkimusjohtaja