PTT:n asuntomarkkinaennuste: Polarisaatio repii Suomen asuntomarkkinoita 2020-luvulla – hinnat laskussa myös maakuntakeskuksissa

PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste:

Polarisaatio repii Suomen asuntomarkkinoita 2020-luvulla – hinnat laskussa myös maakuntakeskuksissa

Suomen asuntomarkkinoiden jakautuminen syvenee 2020-luvulla, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste. Hinnat laskevat myös väestöltään kasvavien maakuntien reuna-alueilla ja jopa valtaosassa maakuntakeskuksia. Ennusteessa on tänä vuonna tarkasteltu osakehuoneistojen lisäksi omakotitalojen hintakehitystä etenkin väestöltään vähenevissä maakunnissa.

Ennusteen mukaan koko maassa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 1,0 prosenttia. Vapaarahoitteiset vuokrat nousevat 1,6 ja ARA-vuokrat 1,3 prosenttia. Huomattavaa kuitenkin on, että alueelliset erot hinnoissa ovat suuria ja kasvavat edelleen, kertoo PTT:n asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Peetu Keskinen.

Vähenevissä maakunnissa hinnat ovat kääntyneet laskuun 2010-luvun alkupuolella. Yllättävää on se, että myös kasvavissa maakunnissa on alueita, joissa hintakehitys on suhteellisen heikkoa. Hyvä esimerkki on Pirkanmaalta, jonka reuna-alueilla hinnat ovat laskeneet vuosikymmenen huippukohdasta vuoteen 2018 osakehuoneistoissa 7 prosenttia ja omakotitaloissa 10 prosenttia.

”Erot repeävät ja kasvavat 2020-luvulla kaupungistumisen edetessä. Kasvukeskuksissa hinnat nousevat, mutta monissa keskisuurissa maakuntakeskuksissakin hinnat tulevat laskemaan. Asuntomarkkinat polarisoituvat vielä nykyistä vahvemmin”, Keskinen arvioi.

Kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia aluetalouden toimintaan. Pankkien on arvioitava yhä tarkemmin asuntolainoihin liittyviä riskejä alueilla, joilla hinnat ovat laskussa. Toisaalta ostajien on harkittava, onko asunto järkevä investointi, vai olisiko vuokralla asuminen parempi vaihtoehto.

Nousu keskittyy hyvin pienelle maantieteelliselle alueelle

Ennusteessa tarkastellaan omakotitalojen ja osakeasuntojen hintakehitystä maakunnissa sekä maakuntien sisällä keskusalueen ja reuna-alueiden välillä. Tulosten mukaan osakeasuntojen ja omakotitalojen hintakehitys on ollut väestöltään vähenevillä alueilla samansuuntaista – hinnat ovat kautta linjan laskeneet 2010-luvun aikana, ja omakotitalojen kohdalla lasku on ollut vielä jyrkempää.

Esimerkiksi Päijät-Hämeessä keskimääräisen omakotitalon hinta on laskenut 2010-luvun huippukohdasta vuoteen 2018 noin 12 prosenttia, Satakunnassa 10, Kanta-Hämeessä 8 ja Kymenlaaksossa 20 prosenttia. Keskimääräisen osakehuoneiston kohdalla laskua vuosikymmenen huipusta vuoteen 2018 oli PäijätHämeessä 3, Satakunnassa 4, Kanta-Hämeessä 7 ja Kymenlaaksossa 11 prosenttia.

Peetu Keskinen muistuttaa, että myös väestöltään kasvavissa maakunnissa hintakehitys eriytyy sisäisesti.

”Myös kasvavien maakuntien reuna-alueilla hintakehitys on ollut heikkoa. Ei Helsinginkään vaikutus yllä kaikkialle Uudellemaalle. Karkeasti sanottuna Suomessa asuntomarkkinoiden kasvu keskittyy 2020-luvulla hyvin pienelle maantieteelliselle alueelle: Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduille”, Keskinen summaa.

Erityishuomio maakuntakeskusten hintakehitykseen

Toimenpidesuositukset asuntomarkkinoille ovat Peetu Keskisen mukaan kasvavilla alueilla samankaltaisia kuin tähänkin asti: on pidettävä huoli riittävästä uudisrakentamisesta, tonttien saatavuudesta sekä maankäytön ja rakentamisen sääntelyn järkevöittämisestä. Kaavoittamista tulisi edelleen tehostaa.

Asuntomarkkinoiden eriytyvään kehityssuuntaan pitää kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. Lisää tutkimusta kaivataan siitä, erityisesti millä alueilla asuntojen hinnat ovat laskeneet eniten ja missä määrin hintojen lasku on suurempi yhteiskunnallinen ongelma. Erityishuomio tulee kiinnittää maakuntakeskusten hintakehitykseen.

Ennusteen rahoittamiseen ovat osallistuneet Ympäristöministeriö, ARA, Kuntarahoitus, Tampereen kaupunki, Rakennusteollisuus RT, Kiinteistöliitto ja RAKLI. Ennuste on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilla:

 

Ennuste: https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/asuntomarkkinat-2020-ennuste.html

Erikoisteema: https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/asuntomarkkinat-2020-erikoisteema-asuntomarkkinoiden-polarisaatio-jatkuu-2020-luvulla.html

Ennusteen tiivistävä infograafi: https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/asuntomarkkinaennuste-2020-infograafi.html 

 

Lisätietoja: ekonomisti Peetu Keskinen, 040 164 8078, peetu.keskinen@ptt.fi 


 
*Ennusteessa hintojen ja vuokrien kehityksen osalta tarkastellut kaupunkiseudut: Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Lahti, Kuopio.

*Maakuntatarkastelussa mukana: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa.

*Ennusteen aluejako perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen väestökehityksestä vuoteen 2040 mennessä.

*2010-luvulla aineisto kattaa vuodet 2010-2018. Kauppa- ja pyyntihinnat ovat mediaanihintojen painotettuja keskiarvoja.