PTT vahvistaa kykyään yhteiskunnallisen keskustelun edistäjänä – viestintäpäällikkönä aloittaa Kimmo Mäkilä

Pellervon taloustutkimus PTT:n viestintäpäällikkönä on aloittanut FT Kimmo Mäkilä. Hänellä on hyvä ymmärrys tutkimustyöstä, vahvaa mediaosaamista sekä pitkä ja laaja kokemus erilaisista viestinnän tehtävistä. Tätä ennen Mäkilä toimi uutistoimisto STT:n uutispäällikkönä ja vastasi toimituksen päivittäisen uutistyön johtamisesta.

”Työni on tukea PTT:n tutkijoita heidän työnsä ja tuloksiensa viestinnässä ja lisätä tutkimustiedon painoarvoa julkisessa keskustelussa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa”, Mäkilä sanoo.

”PTT:n toimintatavassa minua innostavat käytännönläheisyys, ratkaisukeskeisyys ja halu toimia sillanrakentajana. Luomme tutkimuslaitokselle uudenlaista roolia digiajan toimijana.”

Tehtävä on PTT:llä uusi. Mäkilä vastaa PTT:n ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä viestintäteknologian kehittämisestä ja raportoi toimitusjohtaja Iiro Jussilalle.

”PTT haluaa olla aktiivinen ja näkyvä viestijä ja keskustelija painopistealueillaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja työkalujamme ajan vaatimusten ja mahdollisuuksien mukaan. Laadukas, luotettava ja uskottava tutkimustyö on toimintamme ydin ja asiantuntijuuden edellytys. Ollaksemme yhteiskunnalle arvokkaita on meidän kyettävä systemaattisesti ja tarkoituksenmukaisesti kytkemään tämä asiantuntemus sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Uudella tehtävällä ja Mäkilän työpanoksella on tässä suhteessa meille suuri merkitys”, perustelee Jussila.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Iiro Jussila, puh. 050 465 9899, email: iiro.jussila@ptt.fi
viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä, puh. 040 358 0222, email: kimmo.makila@ptt.fi

 

Viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä