PTT selvitti asumisoikeusjärjestelmän riskejä

Asumisoikeusjärjestelmän suurin haaste on toimijoiden välinen luottamuspula, kertoo Pellervon taloustutkimuksen ympäristöministeriölle tekemä selvitys.

Asumisoikeusasukkaat pitävät tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa varsinkin oman talonsa asioihin, mutta kokevat nämä mahdollisuudet käytännössä heikkoina. Selvityksen perusteella asukkaat arvostavat asumisoikeusasumisessa erityisesti asumisen turvaa. Tärkeää on myös asumiskustannusten kohtuullisuus.

Yhtiöt puolestaan nostavat huolenaiheiksi muun muassa talojen ikääntymisen ja kasvavat korjaustarpeet, valtion määrittelemien lainaehtojen varassa olon ja ikuiset rajoitukset, joista ei voida joustaa edes konkurssitilanteessa. Rakennusten vanhetessa ja korjaustarpeiden kasvaessa riskit kasaantuvat, jolloin olisi pystyttävä miettimään parhaita ratkaisuja sekä asukkaiden että yhtiön kannalta. Myös jonotusjärjestelmästä halutaan yksinkertaisempi ja ikuisista järjestysnumeroista luopua.

Työssä selvitettiin asukkaiden ja yhtiöiden näkemyksiä toimijoiden rooleista ja riskeistä sekä riskien jakautumisesta eri osapuolille. Selvitystä varten haastateltiin asukkaita ja yhtiöiden edustajia sekä toteutettiin asukaskysely.

Julkaisu: Alho, E., Härmälä, V. ja Kalli, J. Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta. Ympäristöministeriön raportteja 1/2016. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159994/YMra_1_2016.pdf?sequence=1

Ympäristöministeriön tiedote: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Selvitys_Asumisoikeusjarjestelman_suurin%2837942%29

Lisätietoja:

vt. tutkimusjohtaja Signe Jauhiainen, p. 040 164 8139, s-posti: signe.jauhiainen@ptt.fi

ekonomisti Valtteri Härmälä, p. 040 641 5732, s-posti: valtteri.harmala@ptt.fi