PTT-metsäennuste: Puukauppa kohoaa huippuunsa – bruttokantorahatulot ennätystasolle ensi vuonna

Puumarkkinat vilkastuvat tänä ja ensi vuonna merkittävästi korona-ajan lukemista, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäennuste. Nousua siivittävät muun muassa metsäteollisuuden viennin piristyminen ja uudet suurinvestoinnit. Yksityismetsien kantorahatulot ylittävät jopa huippuvuoden 2018 lukemat.
 

 

Puumarkkinat vilkastuvat tänä ja ensi vuonna merkittävästi korona-ajan lukemista, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäennuste. Nousua siivittävät muun muassa metsäteollisuuden viennin piristyminen ja uudet suurinvestoinnit. Yksityismetsien kantorahatulot ylittävät jopa huippuvuoden 2018 lukemat.

”Puumarkkinoilla on meneillään poikkeuksellisen vilkas vuosi. Puukaupat lisääntyvät reilusti, ja korjuumäärät kasvavat, kun teollisuuden puunkäyttö kasvaa. Samalla puun hinnat nousevat ja metsänomistajien kantorahatulot kasvavat”, summaa tutkimusjohtaja Paula Horne metsätalouden tämän ja ensi vuoden näkymiä.

Metsätalouden kovat kasvuluvut ovat osin seurausta heikosta vertailutasosta, sillä vuotta 2020 hiljensivät niin koronapandemia, työtaistelut kuin huonot korjuukelitkin. Toisaalta taustalla on myös hyvä kysyntätilanne – esimerkiksi pystykauppojen määrä on tänä vuonna neljänneksen viiden vuoden keskiarvoa korkeampi. Olennainen vaikutus on metsäteollisuuden rakennemuutoksella, jossa paperin merkitys pienenee ja puutuoteteollisuuden kasvaa. Se lisää tukin käyttöä ja arvostusta.

Taustalla vaikuttavat lisäksi metsäalan isot investoinnit. Stora Enson uusi kartonkikone Oulussa lisää havukuidun käyttöä, ja MetsäGroupin Rauman sahan ja Kemin biotuotetehtaan käynnistyminen nostaa puun tarvetta ensi vuonna.

Puunkäyttö lisääntyy ja korjuumäärä kasvaa

Koko metsäteollisuuden puunkäyttö nousee tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia viime vuodesta. Veturina on puutuoteteollisuus, jossa käyntiasteet nousevat ja vanerin tuotanto piristyy. Tämän seurauksena korjuut kotimaassa lisääntyvät noin yhdeksän prosenttia. Hakkuut ovat kohdistuneet erityisesti tukkileimikoihin.

Ensi vuonna metsäteollisuuden investoinnit nostavat puun tarvetta ja markkinahakkuut lisääntyvät noin kolmella prosentilla lähes 65 miljoonaan kuutiometriin. Tämä jää hieman alle ennätysvuoden 2018 määrän, joka oli 69 miljoonaa kuutiometriä.

Investoinnit kannattelevat puukauppaa ensi vuonnakin 

Hyvä suhdanne puutuoteteollisuudessa on siivittänyt tänä vuonna puukaupat nousuun, ja tämän vuoden pystykauppamäärä on lähes 40 prosenttia viimevuotista suurempi. Yksityismetsien pystykauppojen hakkuumäärät kasvavat selvästi, yhtiöiden ja Metsähallituksen lievemmin. Ensi vuoden kauppamäärä laskee hieman, kun suhdanne taittuu, mutta laskua hillitsee Rauman sahan ja Kemin biotuotetehtaan puuntarve.

Kantorahatulot nousevat lähes ennätyslukemiin

Sekä tukkipuun että kuitupuun hinnat ovat nousseet tänä vuonna. Tukkipuun vuoden keskihinta kasvaa noin 12 prosenttia ja kuitupuun noin kuusi. Kehitys heijastaa sitä, että sahatavaran kysyntä on kovaa ja vientihinnat sen myötä nousseet. Ensi vuonna tukki- ja kuitupuun hinnannousu loivenee, kun kovin kysyntä laantuu.

Puun hinnannousu ja hakkuiden lisääntyminen näkyvät metsänomistajan kukkarossa. Bruttokantorahojen kasvutrendi on jatkunut vuodesta 2014 lähtien keskimäärin kahdeksan prosentin vuosivauhdilla muutamista poikkeusvuosista huolimatta, jotka aiheuttavat vuositasolla suurempia nousuja tai laskuja. Trendi jatkuu edelleen.

Tänä vuonna yksityismetsien bruttokantorahatulot nousevat reilun neljänneksen viime vuoteen verrattuna, mitä tasoittaa ensi vuoden lievempi kolmen prosentin nousu. Bruttokantorahatulot nousevat yli 2,3 miljardiin euroon ensi vuonna, eli ne ylittävät jopa huippuvuoden 2018 nimellistulot.

Koko PTT:n metsäennuste on luettavissa verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Lisätietoja:

Paula Horne, paula.horne@ptt.fi, puh. 040 592 6820

  2021e 2022e
  %-muutos %-muutos
Puumarkkinat Määrä Määrä
Metsäteollisuuden puun käyttö 7 1
Markkinahakkuut 9 3
Puukaupat yksityismetsistä 38 -2
Puun nimellishinta (1), tukki 12 1
                                    kuitu 6 3
Bruttokantorahatulot yksityismetsistä 26 3

1=pystykaupoissa, e=PTT:n ennuste