PTT etsii toimitusjohtajaa

Pellervon taloustutkimus PTT on yleishyödyllinen yhdistys, joka tuottaa kansantalouteen, maa- ja elintarvike- talouteen, metsä- ja ympäristötalouteen sekä liiketalouteen liittyviä luotettavia tutkimuksia, ennusteita ja asian- tuntijapalveluita. Pääteemojamme ovat alueiden kehitys, asuminen, globalisaatio, hyvinvointi, metsä ja ruoka. Edistämme yhteiskuntaa, eri toimintasektoreita ja organisaatioita kehittävää keskustelua ja päätöksentekoa. Visionamme on uudistuva Suomi, jossa päätöksenteko perustuu luotettavalle tutkimustiedolle. Olemme jatkuvasti kiinnostuneita sidosryhmien tiedontarpeista, tartumme ennakkoluulottomasti haastaviinkin ongelmiin, ja puhallamme yhteen hiileen. Uusitut toimitilamme ovat Helsingin keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Haemme kasvavaan ja kansainvälistyvään yli 20 tutkijan yhteisöömme

TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtajana pääset taloustutkimuksen näköalapaikalle, jossa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa koko yhteis- kunnan ja talouden kehittymiseen. Johdat PTT:n hallintoa ja taloutta sekä tutkimusjohtajien esihenkilönä varmistat, että PTT tuottaa tavoitteidensa mukaista laadukasta, riippumatonta ja käytännönläheistä tietoa kansantalouden, maa- ja elintarviketalouden, metsä- ja ympäristötalouden sekä liiketalouden tarpeisiin.

Vastaat PTT:n strategisesta johtamisesta yhdessä hallituksen kanssa ja vastaat PTT:n taloudesta varmistaen yhdistyksen vakavaraisuuden hallituksen suuntalinjojen mukaisesti. Johtoryhmän vetäjänä vastaat yhdessä tutkimusjohtajien kanssa PTT:n tutkimustoiminnan kehittämisestä ja tutkimustyön korkean laadun ylläpitämisestä. Olet myös mukana luomassa uusia tutkimusideoita ja hankkimassa tutkimusrahoitusta.

Toimitusjohtajana toimit aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja tärkeä osa tehtävääsi on yhdessä PTT:n asiantuntijoiden kanssa edistää PTT:n tavoitteiden mukaista medianäkyvyyttä ja kehittää sekä ylläpitää hyviä sidosryhmäsuhteita.

Johdat uudistuvaa, tutkimuseettisiin periaatteisiin sitoutunutta ja korkeat päämäärät omaavaa työyhteisöä, jossa teet tiivistä yhteistyötä tutkimusjohtajien, viestinnän ja hallinnon asiantuntijoiden kanssa. Varmistat myös työyhteisön toimivuuden ylläpidon ja kehittämisen.

Toimitusjohtajan tehtävä edellyttää PTT:n profiiliin soveltuvaa tutkimusosaamista, soveltuvaa tohtorintutkintoa ja ekonomistin pätevyyttä. Tutkimustyöhön liittyvän pätevyyden lisäksi tehtävä edellyttää kykyä hankkia tutkimusrahoitusta ja kykyä verkostoitua niin tiedeyhteisöjen kuin julkisorganisaatioiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Erityisenä etuna pidämme avointa asennetta, yhteisöllisyyden arvostusta sekä kykyä käydä rakentavaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Arvostamme johtamis-, esimies- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista esiintymistaitoa.

Tehtävä täytetään loppuvuodesta 2020. Toimitusjohtajan rekrytoinnissa PTT:n hallitusta avustaa Harri Hämäläinen, Profos Executive Search Oy. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään ystävällisesti toimittamaan viimeistään 30.6.2020 sähköpostitse osoitteeseen harri.hamalainen@profos.fi (viestin aiheeksi ”toimitusjohtaja”).

Lisätietoja tehtävästä antaa johdon konsultti Harri Hämäläinen, puh. 044 3200 233