PTT-ennuste: Puumarkkinoilla vaikea ja hiljainen vuosi – elpyminen alkamassa

Puumarkkinoiden tilanne oli alkuvuonna erittäin vaikea, mutta elpymistä on jo näkyvissä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Puun käyttö kuitenkin vähenee selvästi tänä vuonna ja hakkuut etenkin yksityismetsissä hiljenevät. Sekä tukki- että kuitupuun hinnat päätyvät tänä v

Puumarkkinoilla vaikea ja hiljainen vuosi – elpyminen alkamassa

Puumarkkinoiden tilanne oli alkuvuonna erittäin vaikea, mutta elpymistä on jo näkyvissä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Puun käyttö kuitenkin vähenee selvästi tänä vuonna ja hakkuut etenkin yksityismetsissä hiljenevät. Sekä tukki- että kuitupuun hinnat päätyvät tänä vuonna laskuun, mutta palautuvat loivasti ensi vuonna. Yksityismetsien kantorahatulot putoavat kehityksen seurauksena tuntuvasti.

Puun käytön näkökulmasta vuosi on ollut vaikea: alkuvuonna käyttöä vähensivät työtaistelut, sen jälkeen pandemia supisti metsäteollisuuden tuotantoa ja puun tarvetta. Myös tuotannon kapasiteettia on leikattu, minkä vaikutukset ovat pysyvämpiä. Koko teollisuuden puunkäyttö väheneekin lähes kymmenen prosenttia viime vuodesta. Tuontipuun osuus metsäteollisuuden puunkäytöstä puolestaan lisääntyy vajaalla kymmenyksellä, ja tuonti keskittyy edelleen koivukuituun ja hakkeeseen. Nämä ovat Venäjän vientitullien ja suunnitellun vientikiellon ulkopuolella.

”Metsäteollisuuden puun käytön kehitys on viime vuosina eriytynyt maakunnittain. Energiateollisuuden puun käyttö on lisääntynyt monissa maakunnissa, ja vähentynyt niissä, joissa metsäteollisuus on kasvattanut kysyntäänsä”, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Hakkuut Suomessa laskevat tänä vuonna kaikkiaan noin 12 prosenttia. Eniten laskevat hakkuut yksityismetsistä, lähes neljänneksen. Yhtiöiden ja metsähallituksen kohdalla lasku on viitisen prosenttia. Suurin pudotus on koivutukkien ja -kuidun korjuussa. Ensi vuonna kysyntä elpyy, mikä nostaa tuotantoa ja kotimaisen puun kysyntää. Markkinahakkuut lisääntyvätkin noin kuudella prosentilla. 

Puukauppa vaimeni rajusti

Tämän vuoden alkukuukausina puukauppa lähes romahti lakkojen vaikutuksesta. Elokuuhun mennessä tukkipuun pystykauppa oli kuitenkin enää vajaan viidenneksen viime vuotta jäljessä. Mäntytukin markkinat ovat olleet selvästi hiljaisimmat. Myös kuitumarkkinoilla erityisesti mäntykuidun kaupat ovat vähentyneet. Kaikkiaan tämän vuoden pystykauppamäärien kokonaislasku on yhdeksän prosenttia viime vuoteen verrattuna.

”Hankintakaupoissa ei vastaavaa pientä elpymistä enää tämän vuoden kuluessa ole näkyvissä, vaan puukauppamäärä jää reilun viidenneksen viime vuotta pienemmäksi. Kaupat kohdistuvat tänä ja ensi vuonna aiempaa enemmän tukkivaltaisiin leimikoihin”, Paula Horne kertoo.

Puun hinnat laskevat kautta linjan

Kuluvan vuoden tammi-elokuussa havutukkien keskihinnat ovat laskeneet edelleen viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, mäntytukilla kuusta jyrkemmin. Myös mäntykuidun hinta on laskenut suhteessa enemmän kuin kuusikuidun. Tosin kuitupuun hinnanmuutokset ovat olleet maltillisempia kuin tukilla.
Tukkien vuotuinen keskihinta pystykaupoissa laskee tänä vuonna yli kaksi prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mäntytukin hintalasku on jyrkin, yli neljä prosenttia, ja koivutukin loivin. Kehitys heijastaa sahatavaran vientihintojen laskua ja viennin painottumista halvemman tavaran maihin.

Ensi vuonna havutukkien vuotuiset keskihinnat nousevat maltillisesti tämän vuoden keskihinnasta, jos alkuvuoden korjuuolosuhteet ovat normaalit ja sahatavaran hinta nousee vastaavasti. Kuitupuiden vuotuiset keskihinnat laskevat lievästi tänä vuonna ja kääntyvät lievään nousuun ensi vuonna. 

Metsänomistajien kantorahatulot putoavat

Yksityismetsien kantorahatuloja markkinoilla tapahtuvat muutokset laskevat selvästi. Tulojen huippuvuosi koettiin 2018, ja jo viime vuonna tulot laskivat hakkuu- ja kauppamäärien vähenemisen ja puun hinnanlaskun takia.

Tänä vuonna bruttokantorahatulot laskevat edelleen, kun hakkuut ja puukauppa hiljenevät. Pudotusta kertyy noin 19 prosenttia eli tulot vähenevät noin 1,6 miljardiin euroon. Ensi vuonna nähdään sen sijaan taas selvä kasvu, kun puunhinnat nousevat ja hakkuut lähtevät kasvuun.

Koko ennuste on luettavissa PTT:n kotisivuilla https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Paula Horne, paula.horne@ptt.fi, puh. 040 592 6820

  2020e 2021e
  %-muutos %-muutos
Puumarkkinat Määrä Määrä
Metsäteollisuuden puun käyttö -9% 4%
Markkinahakkuut -15% 6%
Puukaupat yksityismetsistä -11% 10%
Puun nimellishinta (1), tukki -4% 1%
                                     kuitu -1% 2%
Bruttokantorahatulot yksityismetsistä -19% 9%