PTT-ennuste: Korkeat hinnat kohottavat Suomen metsäteollisuutta

Suomen metsäteollisuus kipuaa koronakuopasta korkeiden vientihintojen nostamana, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Viennin arvo nousee tänä vuonna 15 prosenttia, mutta jää silti jälkeen koronaa edeltävästä tasosta. Entinen lippulaiva, paino- ja kirjoituspaperi, jää tänä vuonna jo arvoltaan pienimmäksi päävientituotteeksi
 

 

Suomen metsäteollisuus kipuaa koronakuopasta korkeiden vientihintojen nostamana, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Viennin arvo nousee tänä vuonna 15 prosenttia, mutta jää silti jälkeen koronaa edeltävästä tasosta. Entinen lippulaiva, paino- ja kirjoituspaperi, jää tänä vuonna jo arvoltaan pienimmäksi päävientituotteeksi. Ensi vuonna kasvu laantuu, kun tämän vuoden hurjat hintapiikit muun muassa sahatavarassa jäävät taakse.

”Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja viennin kasvun takana ovat varsinkin korkeat hinnat sekä heikko vertailuvuosi 2020, jonka lukuja painoivat pandemia ja työtaistelut. Hintojen voimakas nousu vauhdittaa etenkin sellua ja sahatavaraa. Hinnat ovat kuitenkin kääntymässä huipusta alaspäin, joten ensi vuonna viennin arvon kasvu tasaantuu”, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Metsäteollisuuden viennin arvo nousee kuluvana vuonna 15 prosenttia viime vuodesta, mutta jää yhä reilut viisi prosenttia matalammaksi kuin vuonna 2019. Tuolloin paperi oli vielä Suomen metsäteollisuuden tärkein vientituote, kun se tänä vuonna jää päätuotteista pienimmäksi. Paperin vientiä vähentää selvästi viime vuonna suljettu ja tänä vuonna sulkeutuva tuotantokapasiteetti.

Käynnissä oleva rakennemuutos on olennaista kokonaiskuvan kannalta. Tämänhetkisellä kartonki-, sellu- ja sahatavaravetoisella tuotantorakenteella ei voida nopeasti palata takavuosien lukemiin, jolloin paperi oli alan sampo. Tilanne voi kuitenkin tulevaisuudessa muuttua uusien lisäarvotuotteiden myötä.
Metsäteollisuuden isot investoinnit, kuten MetsäGroupin Kemin biotuotetehdas ja Rauman saha eivät vielä ehdi merkittävästi näkymään viennissä tämän ja ensi vuoden aikana. Puumarkkinoilla niiden käynnistymisellä sen sijaan alkaa olla vaikutusta.

Paperi ei palaa ennalleen, kartongin näkymät pysyvät vahvana

Paino- ja kirjoituspapereiden markkina kärsi korona-aikana pahasti, mutta tänä vuonna tilanne Euroopassa on piristynyt. Kysyntä on hieman palautunut, ja kun kapasiteettia on suljettu Suomessa ja muissakin maissa, kuultiin kesällä uutisia jopa paperin saatavuusongelmista.

”Suomalainen paperiteollisuus on vastannut tähän nostamalla käyttöasteita. Tästä huolimatta paperin vienti laskee edelleen, kun Veitsiluodon tehdas sulkeutuu. Myöskään pitkän aikavälin trendi ei muutu – koronaa edeltävälle tasolle ei ole paluuta ja kysynnän lasku jatkuu”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Kartongin kysyntä maailmalla puolestaan pysyy vahvana, ja Suomen vienti kasvaa. Kehitystä vauhdittaa Stora Enson kartonkikoneen käynnistyminen Oulussa.

Euroopan lisääntyvä sellukysyntä hyvä täydennys Kiinan-kaupalle

Havusellun kysyntä Euroopassa on tällä hetkellä vahvaa. Taustalla vaikuttavat papereiden virkistynyt ja kartonkien yhä vahva kulutus, kierrätyskuidun saatavuusongelmat, alhaiset varastot sekä loppuvuodelle ennakoidut huoltoseisokit. Sen sijaan Kiinassa kysyntä on ainakin hetkellisesti heikentynyt.

”Vaikka Kiina on ollut suomalaisen sellun tärkein yksittäinen vientimaa, hyvä kysyntätilanne Euroopassa kompensoi tilannetta ja vahvistaa sellun vientiä. Tämä näkyy myös markkinahinnassa, joka nousi Euroopassa kesällä uuteen ennätykseensä”, sanoo Marjo Maidell.

Sahatavaran suurin hinnannousu jo takana

Sahatavaran vientihinnat nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla voimalla, jollaista ei ole nähty sitten 1970-luvun öljykriisin. Hinnat olivat kesäkuussa jopa kymmeniä prosentteja viime vuotta korkeammalla. Hyvän markkinatilanteen ansiosta Suomen sahatavaran vienti kasvaa kuluvana vuonna 11 prosenttia ja ensi vuonna kolme.

Sahatavaran kysyntää on tukenut vilkas rakentaminen Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tosin Kiinan kiinteistömarkkinoita varjostavat ongelmat voivat laskea rakennusmääriä. Myöskään turismitulojen romahduksesta kärsivässä Pohjois-Afrikassa rakentaminen ei ole juuri lisääntynyt.

”Sahatavaran vientihinnan täsmällistä kehitystä on tällaisessa markkinatilanteessa erittäin vaikea ennustaa. Selvää on kuitenkin, että suunta on alaspäin”, sanoo Matti Valonen.

Koko metsäalan ennuste on luettavissa verkkosivuillamme: https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Lisätietoja:
kemiallinen metsäteollisuus: Marjo Maidell, 040 164 8139, marjo.maidell@ptt.fi
mekaaninen metsäteollisuus: Matti Valonen, 040 164 8151, matti.valonen@ptt.fi

  2021e 2022e
  %-muutos %-muutos
Vientimarkkinat Määrä / Hinta Määrä / Hinta
Paperi -12 / 0 -9 / 2
Massa (pääsoin sellua 7 / 29 1 / -4
Kartonki 13 / 0 5 / 2
Sahatavara 11 / 22 3 / -10
Vaneri 17 / 3 3 / 2

e=PTT:n ennuste