Podcast: Tuhansien järvien ja satojentuhansien metsätilojen maa

PTT:n uudessa podcast-sarjassa "Saako Suomen metsiä käyttää?" haetaan yhteisymmärrystä kuumana käyvään metsäkeskusteluun. Yhtenä asiantuntijavieraana sarjassa on MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen, joka toivoo lisää pohdintaa metsänomistajien tavoitteista. Lue lisää aiheesta ja kuuntele jaksot täältä!

Saako Suomen metsiä käyttää -podcastin ensimmäisessä jaksossa pohditaan suomalaista metsänomistajaa – ja heitähän riittää. Lähes joka seitsemäs meistä omistaa ainakin jonkin verran metsää. Mitä metsänomistaja metsältään tahtoo, ja mitä vaikutuksia sillä on monimuotoisuudelle? Jaksossa asiasta keskustelevat MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen, PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen ja tutkimusjohtaja Paula Horne. Kuuntele koko jakso suoraan jutun alla olevasta soittimesta!

Suomalaista metsänomistusta voisi kuvata jopa kansalliseksi erityispiirteeksi. Metsänomistajia on todella paljon: Matti Valosen mukaan yli kahden hehtaarin metsätiloja on noin 347 000, ja metsänomistajia liki 14 prosenttia kansasta.

”Metsäteollisuuden raaka-ainehankinta nojaa yksityismetsien tarjontaan, ja siinä tilanne on Suomessa toisenlainen esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Kun historiaa katsoo, niin on ollut vahvuus, että olemme voineet rakentaa metsäteollisuutta ja metsätaloutta yksityismetsätalouden varaan”, Juha Hakkarainen sanoo.

Tilastojen mukaan yksityismetsistä kertyy 80 prosenttia Suomen puuntuotannosta.

Metsänomistajat eivät ole veistetyt samasta puusta. PTT:n viimevuotisessa tutkimuksessa tarkasteltiin niin sanottuja hiljaisia metsänomistajia, jotka eivät ole aktiivisia puumarkkinoilla. Havaittiin, että omistajien tavoitteet ja toiveet metsälleen vaihtelivat paljonkin: toisille keskeistä oli talouskäyttö, toisille virkistys, ja useimmille jokin eri käyttötapojen yhdistelmä.

”Mielenkiintoista oli, että aktiivisetkaan metsänomistajat eivät käytä kaikkia hakkuumahdollisuuksiaan”, Paula Horne kertoo.

Juha Hakkaraisen mielestä on nimenomaan suomalainen vahvuus, että omistajilla on erilaisia tavoitteita.

”Metsänomistajathan eivät ole koskaan käsitelleet metsiään täysin talouden kannalta optimaalisesti – koska taustalla on muitakin arvoja kuin talous. Valtaosalle omistajista metsä on muutakin kuin puuntuotantoresurssi”, Hakkarainen sanoo.

Kuuntele jaksosta lisää siitä, miten uudet metsäinvestoinnit vaikuttavat metsänomistajiin ja puun saatavuuteen: riittääkö puun tarjonta? Entä mitä vaikutuksia omistajakunnan muutoksilla voi tulevaisuudessa olla?

Jokaisen podcast-jaksomme vieras lähettää oman metsäaiheisen kysymyksensä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän pohdittavaksi sarjan viidenteen päätösjaksoon. MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen toivoisi lisää keskustelua metsänomistajista ja heidän tavoitteistaan:

”Meillä ehkä perinteisesti niin politiikassa kuin tutkimuksessa on lähestytty kaikkea metsän ja puun kautta, eli mitä metsässä pitäisi tehdä tai kuinka paljon hakata. Ihminen pitäisi ottaa tähän enemmän mukaan: mitkä ovat ihmisen toiveet, ketkä omistavat Suomen metsät 10 ja 20 vuoden päästä, ja mitkä ovat heidän tavoitteensa?”

Kuuntele kaikki podcast-jaksot alla olevasta soittimesta (löydät kaikki jaksot painikkeella "+").

Jaksot saatavissa myös seuraavista osoitteista:

https://itunes.apple.com/fi/podcast/pettu/id1228603005?mt=2 

http://subscribeonandroid.com/cms.podcastit.me/podcast/pettu/feed/

Sarjaa on rahoittanut Metsämiesten säätiö, ja teknisestä toteutuksesta vastaa helsinkiläinen podcast-tuotantoyhtiö Toimitus.