Podcast: Metsätalous ja metsäluonto: Mahdoton pariko?

Podcast-sarjamme "Saako Suomen metsiä käyttää" kolmosjaksossa katsotaan, miten sopivat yhteen metsien talouskäyttö, sen lisääminen sekä luonnonsuojelu. PTT:n metsäekonomistien vieraana on WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Suomen metsiä haluttaisiin käyttää teollisuuden tarpeisiin yhä enemmän, mutta onnistuuko se, jos samalla pitäisi kamppailla ilmastonmuutosta vastaan ja säilyttää monimuotoisuus? Metsän talous- ja ympäristönäkökulmia pohtivat Pellervon taloustutkimuksen PTT:n podcast-sarjan jaksossa WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu sekä PTT:n metsäekonomisti Emmi Haltia ja tutkimusjohtaja Paula Horne. Kuuntele koko jakso jutun lopussa olevasta soittimesta tai linkeistä!

Jaksossa Panu, Emmi ja Paula keskustelevat muun muassa siitä, miten yhteensovitetaan työ ilmastonmuutosta vastaan sekä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen:

"Viime vuosina keskustelu on vahvasti painottunut ilmastonmuutokseen ja ehkä luonnon ja lajiston monimuotoisuuden tila ja sen turvaamiseen tähtäävät toimet ovat jääneet vähän vähemmälle. Mutta näillä asioilla on suuri kohtalonyhteys, ja ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset Suomen metsäluontoon ovat tuloillaan – Itämeren ja tunturiluonnon osalta ne ovat jo nähtävissä", Panu Kunttu sanoo.

Hänen mukaansa metsien säilyttäminen sekä rakenteeltaan että lajistoltaan monimuotoisena luo puskurikykyä ja kestävyyttä myös ilmastonmuutosta vastaan.

"Monimuotoinen metsä on paras vakuutus muutoksille."

Kuuntele lisää – millä keinoilla kuluttajat saataisiin innostumaan ympäristöystävällisistä tuotteista? Millainen olisi ekologinen verouudistus?

Suomi menestyy varsin hyvin, kun verrataan, miten paljon Euroopan maat suojelevat metsiään. Panu Kuntun mielestä Suomen pitääkin kantaa asiassa vastuunsa.

"Suomen metsistä on tiukasti suojeltu kuutisen prosenttia, Etelä-Suomessa osuus on vajaa kolme. Kun lasketaan mukaan muut monimuotoisuuden turvaamisen toimet, ollaan noin 10 prosentin tietämissä. Euroopassa se on ihan hyvää tasoa – mutta niin tuleekin olla, koska Suomi on Euroopan metsäisimpiä maita. Metsä on Suomen ominaisinta alkuperäisluontoa ja siitä pitää kantaa iso vastuu Euroopan mittakaavassa.”

Kuntun mukaan suojeluastetta pitäisi kuitenkin pystyä nopeasti laajentamaan etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Lisäksi talousmetsien kestävään käyttöön olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.

"Näen potentiaalia muun muassa jatkuvapeitteisen metsänhoidon laajentamisessa ja yleistymisessä. Näin voidaan yhdistää puuntuotantoa sekä virkistyskäyttöä, ja myös hiilivarasto säilyy paremmin."

Kuuntele lisää – mitä Kiinassa ajatellaan pohjoismaisesta havupuusellusta? Mitä taas meidän pitäisi siitä ajatella?

Jokaisen podcast-jaksomme vieras lähettää oman metsäaiheisen kysymyksensä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän pohdittavaksi sarjan viidenteen päätösjaksoon. WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu haluaa keskustelua suojelualueverkoston kehittämisestä:

"Olemme WWF:ssä olleet kovasti huolestuneita metsien käytön lisääntymisestä ja lisähakkuista. Lisäksi tällä hallituskaudella on leikattu metsien monimuotoisuuden turvaamisen määrärahoista. Haluaisin kuulla pohdintaa ja vastauksia siihen, miten suojelualueverkoston kehittäminen riittävän nopeasti ekologisesti vaikuttavaksi tehdään ja toisaalta siitä, miten talousmetsien luonnonhoitotoimissa laajoilla pinta-aloilla päästäisiin eteenpäin?"

Kuuntele kaikki podcast-jaksot alla olevasta soittimesta (löydät kaikki jaksot painikkeella "+").

Jaksot saatavissa myös seuraavista osoitteista:

https://itunes.apple.com/fi/podcast/pettu/id1228603005?mt=2 

http://subscribeonandroid.com/cms.podcastit.me/podcast/pettu/feed/

Sarjaa on rahoittanut Metsämiesten säätiö, ja teknisestä toteutuksesta vastaa podcast-tuotantoyhtiö Toimitus.