Pikakommentti työvoimaluvuista: Olosuhteet huomioon ottaen menee edelleen hyvin

Työmarkkinat reagoivat talouskasvun hiipumiseen yhä huomattavasti maltillisemmin kuin mihin on totuttu. Yleensä tällaisessa tilanteessa työllisyys lähtee laskuun, mutta Tilastokeskuksen uusimman työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysasteen nousu jatkuu.

Myös jatkuvan kokoaikatyön määrä on kasvanut koko kevään ajan, eivätkä lomautukset ole lähteneet nousuun. Aiemmin työllisyyden kasvu oli tullut etupäässä osa-aikaisesta määräaikaisesta työstä.

”Tämä kertoo siitä, että osa suomalaisista yrityksistä pärjää edelleen hyvin ja tarvitsee työvoimaa”, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Huolta kuitenkin herättää se, että pitkäaikaistyöttömyyden lasku on pysähtynyt, ja pitkäaikaistyöttömien määrä on jäänyt melko korkealle tasolle, noin 85 000:een.