Pikakommentti työllisyysluvuista: Merkkejä käänteestä heikompaan näkyvissä

Työllisyysaste on pysynyt yhä melko vakaana, mutta merkkejä käänteestä heikompaan on työmarkkinoilla näkyvissä, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk Tilastokeskuksen tiistaisen työvoimatutkimuksen lukuja.

”Käänne voi olla tulossa syksyn aikana. Työttömyys on noussut alkuvuodesta lähtien, ja pitkäaikaistyöttömien korkea määrä ja sen nousu edelleen huolestuttaa. Myös työikäisten osallistumisaste on laskenut, mikä yleensä voi kertoa siitä, että ihmiset kokevat tilanteen heikentyneen, jolloin siirrytään työvoiman ulkopuolelle eikä aktiivisesti etsitä töitä”, Busk sanoo.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä 15–74-vuotiaita oli vuoden 2023 heinäkuussa 62 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli heinäkuussa 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Positiivista työvoimatutkimuksessa oli, että työikäisten määrä jatkaa kasvuaan, mikä todennäköisesti johtuu kasvaneesta maahanmuutosta.