Pikakommentti työllisyydestä: Hyvät uutiset saattavat olla kohta ohi

”Työllisyysluvut toukokuulta olivat vielä positiivisia, mutta hyvät uutiset työmarkkinoilta saattavat olla kohta ohi”, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä 15–74-vuotiaita oli vuoden 2023 toukokuussa 39 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli toukokuussa 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

”Heikot talouskasvun ajat ovat kestäneet jo niin pitkään, että pian tilanne alkaa näkyä myös työllisyyden puolella. Kesän taittuessa kohti syksyä näkymät lienevät jo heikommat.”

Huolestuttavaa on, että pitkäaikaistyöttömyys on jäämässä erittäin korkealle tasolle, noin 85 000:een. Tämä työttömien ryhmä on Henna Buskin mukaan lisäksi sellainen, jolle hallitusohjelmassa esitetyt toimenpiteet näkyvät etupäässä leikkauksina eivätkä kannustimina, koska heille työllistyminen on vaikeaa. He hyötyisivät enemmän heille kohdistetuista työvoimapalveluista.

Linkki Tilastokeskuksen julkistukseen: https://www.tilastokeskus.fi/julkaisu/cl89wph05sy280bw0ns1n7e24