”Pelletti – hyvää kissanhiekkaa?” Niko Suhonen, 21.1.2008

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS/PTT:N TALOUSTUTKA

 

Ilomantsista viedään Keski-Eurooppaan valmista pellettiä lämmitystarpeisiin. Vastaavasti muualta maailmasta tuodaan Ilomantsiin öljyä, jolla omakotitalot lämpenevät. Ei kuulosta kovinkaan järkevältä taloudellisesti, saatikka ilmaston suojelun kannalta.

Miksi me suhtaudumme nihkeästi pellettilämmitykseen?

Pellettilämmitys eroaa ainakin kahdella tavalla öljylämmityksestä: Ensinnäkin alkuinvestointi lämmitysjärjestelmään on suurempi, vaikka itse energia on edullisempaa yhtä energiayksikköä kohden pitkällä aikavälillä. Tämä vaikuttaa kuluttajan päätökseen, sillä taloudellinen riski investointia tehtäessä on suurempi.

Toiseksi, usein me ihmiset haluamme rahat heti, emmekä viidestoista päivä. Epäilemättä näin on, mutta mikä tekee meistä suomalaista erilaisia kuluttajia verrattuna ruotsalaisiin. Naapurimaamme on tiettävästi reilusti meitä edellä pientalojen pellettilämmityksessä.

Pellettilämmityksen hyödyt ovat Suomelle kuitenkin ilmeiset: energian omavaraisuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja alueellinen kehitys. Tietenkin sillä varauksella, että nämä seikat katsotaan poliittisesti arvokkaiksi ja tavoittelemisen arvoisiksi. Edellä mainitut tekijät ovat olleet vuosikausia monen bioenergiaseminaarin esityksessä. Jos eivät ole kalvojen aiheet muuttuneet, eivät ole myöskään kuluttajat löytäneet pellettilämmitystä.

Millä saisimme kuluttajat haluamaan ja mikä kannustaisi heitä valitsemaan pelletin? 1970- ja 80-luvulla aravalainoilla rakennetuissa taloissa on usein öljylämmitys, jonka uudistaminen on pian esillä – tai oikeastaan alkanut. Poliittisesti pellettilämmitykseen vaihtamista on valtion toimesta tuettu investointituella. Ei kuitenkaan ole selvää, kuinka kannustavaa tämä tuki on, vaikka teoriassa se kohdentuu juuri oikeaan osoitteeseen, investointiin.

Olisi syytä tutkia, olisiko jokin verokannustinjärjestelmä oiva poliittinen ohjauskeino. Tätä voisi olla muun muassa alennettu arvonlisävero uusiutuville energian polttoaineille. Tämä tekisi pelletistä taloudellisesti kannustavamman, sillä tosiasia on, että yksittäistä kuluttajaa käskyttää monesti enemmän kukkaro kuin ilmastopoliittinen selonteko.

Kahvitauolla juteltaessa työkaverin kanssa hän kertoi pelletin olevan mainiota kissahiekkaa. Tämäkin on totta, mutta toivottavasti me suomalaiset löydämme jatkossa pelletin myös lämmityskäyttöön.

niko.suhonen@PTT.fi