Pelastaako Lihaton lokakuu maailman?

On taas se aika vuodesta, jolloin melko suuri, tai ainakin näkyvä, joukko kuluttajia viettää lihatonta lokakuuta. Valtaosa suomalaisista syö lihaa. Täysin epätieteellisen kyselyn, joka on tehty Lihaton lokakuu -tapahtuman Facebook-sivulla vuonna 2013, mukaan myös kolme neljästä Lihattomaan lokakuuhun osallistuvasta ihmisestä syö yleensä lihaa.

Usein syy lihasta kieltäytymiselle on lihantuotannon vaikutukset ilmaston lämpenemiseen. Kiistattomasti lihantuotanto aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Sen merkityksestä ollaan kuitenkin eri mieltä. Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn tutkimuksen mukaan kaikista maapallon kasvihuonepäästöistä liki 15 % tulee kotieläintuotannosta. Kriitikkojen mielestä arvioitu kotieläintuotannon osuus kasvihuonepäästöistä on liian suuri, sillä karjatalous toimii myös hiilinieluna.

Toisaalta, kotieläintuotannon voidaan nähdä olevan myös osa ratkaisua, jolla ilmaston muutos pysäytetään tai sitä ainakin hidastetaan. Eläinten hyötysuhde on heikonlainen, koska sen energia määrän tuottamiseen, mitä ihminen lihasta saa, tarvitaan moninkertainen määrä energiaa eläinten rehuina. Toisaalta, eläimet pystyvät syömään sellaisia kasveja, jotka eivät kelpaa ihmisravinnoksi. Eläimille voidaan myös syöttää ruuantähteitä, jotka eivät enää ihmisille kelpaisi. Lisäksi melko suuri osa Maailman laidunmaasta ei edes kelpaisi viljelysmaaksi.

Yksinkertainen keino karjatalouden kasvihuonepäästöjen vähentämiseen olisi tietenkin karjatalouden lopettaminen. Mutta se ei ole ainoa keino. Päästöjä voidaan vähentää panostamalla eläinten ruokintaan. Parempilaatuinen rehu ja oikeanlainen ruokavalio vähentävät lannantuotantoa. Jalostuksella pystytään parantamaan eläinainesta ja siten vähentämään heikkotuottoisten yksilöiden osuutta karjasta. Myös panostamalla lannankäsittelyyn sekä lannan sisältämien ravinteiden ja energian tehokkaampaan hyödyntämiseen voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti. Eikä unohtaa sovi vähäpäästöisempien tuotantopanosten käytönkään vaikutuksia ilmaston muutoksen hidastamisessa.

Kenellekään ei varmasti olisi haitaksi välillä korvata lautasellaan lihan kasviksilla. Ja sillä voidaan pienentää kasvihuonepäästöjä, liittyi se sitten Lihattomaan lokakuuhun tai ei. Monelle lihasta kokonaan luopuminen on kuitenkin liian iso askel. Uudet teknologiat mahdollistavat karjatalouden päästöjen merkittävän pienentämisen. Niihin ja niiden edelleen kehittämiseen satsaaminen on varmasti viisasta.

 

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 5.10.2015