”Paperinteko säilyy Suomessa”, Tapio Tilli, 24.9.2008

                                              MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Tiedotusvälineistä on kantautunut viime aikoina synkkiä uutisia. USA:n rahoitussektori on kriisissä. Talouden kasvuennusteita korjataan jatkuvasti alapäin ja laman mahdollisuudesta on alettu keskustella. Metsäteollisuudesta on puolestaan tullut jo toisen kerran vuoden sisällä päätöksiä merkittävistä tehtaiden sulkemisista Suomessa.

Talouskasvun hiipuminen vähentää paperin kysyntää Euroopassa. Tämä on ongelmallista, koska Euroopan paperimarkkinoilla on jo ennestään ylitarjontaa. Se on pitänyt paperin hinnat laskussa usean vuoden ajan ja metsäteollisuuden kannattavuuden heikkona.

Metsäteollisuuden toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta paperimarkkinoilla saavutettaisiin kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Vielä näilläkään toimenpiteillä tasapainoa ei luultavasti vielä saavuteta, mutta suunta on oikea. Jatkossa kapasiteetin lakkautuksia voidaan nähdä myös muualla Euroopassa ja muiden kuin suomalaisten yhtiöiden toimesta.

Metsäteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen jälkeen ala on nykyistä elinvoimaisempi. Pienemmät ja tehottomimmat yksiköt ovat karsiutuneet pois ja jäljelle jäävät tehtaat ovat kilpailukykyisiä. Alan kannattavuus paranee ja mahdollisuudet uusien tuotteiden kehittämiseen paranevat.

Metsäteollisuus tulee säilymään tulevaisuudessakin kotimarkkinateollisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin maanosa tuottaa pääsääntöisesti omalla alueella kulutettavat tuotteet. Maanosien välillä käydään ylijäämäerillä kauppaa, jonka seurauksena eri alueiden hinnat ovat yhteydessä toisiinsa. Minkään alueen hintataso ei voi poiketa merkittävästi muiden alueiden hinnoista.

Euroopassa tullaan myös jatkossa tuottamaan Euroopan alueella kulutettava paperi. Eri maiden kilpailukyky ratkaisee, missä paperitehtaat sijaitsevat. Suomen paperiteollisuuden kilpailukyky Euroopan alueella on hyvä. Koneet ovat verrattain nykyaikaisia ja tehokkaita. Suomi on harvaanasuttu maa, jossa metsien taloudellisella käytöllä on yleinen hyväksyttävyys ja pitkät perinteet.

Myös poliittiset päättäjät ymmärtävät metsäsektorin merkityksen Suomelle ja ovat omilla päätöksillään pyrkineet helpottamaan sektorin toimintaedellytyksiä.

Kun maailman suurin puun viejä Venäjä lopettaa ensi vuoden alusta puukaupan ulkomaille, raaka-aineen saatavuuden merkitys korostuu entisestään. Vahvoilla ovat ne maat, joissa teollisuuden on mahdollista tukeutua kotimaasta hankittavaan puuhun.

Lähitulevaisuudessa on tärkeää, että hallituksen päätös keventää puun myyntitulojen verotusta tuo Suomessa markkinoille puuta. Puuta tarvitaan, jotta metsäteollisuus selviytyy Venäjän puun tuonnin loppumisen aiheuttamista ongelmista.

tapio.tilli@ptt.fi