Paperikoneita suljetaan, miten käy kuitupuun kysynnän?

Suomalaisen paperin vienti on laskenut tänä vuonna noin neljänneksen viime vuodesta. Lasku ei ole väliaikainen vaan pysyvä. Tänä vuonna loppui hienopaperin valmistus Oulussa ja loppuvuodesta sulkeutuu Kaipolan tehtaan myötä kolme paperikonetta Jämsässä. Miten tämä vaikuttaa puumarkkinoihin, pohtii metsäekonomisti Marjo Maidell.

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti. Twitter: @mmaidell

Suomalaisen paperin vienti on laskenut tänä vuonna noin neljänneksen viime vuodesta. Lasku ei ole väliaikainen vaan pysyvä. Tänä vuonna loppui hienopaperin valmistus Oulussa ja loppuvuodesta sulkeutuu Kaipolan tehtaan myötä kolme paperikonetta Jämsässä.

Suomi ei ole tässä kehityksessä yksin. Ruotsissa on viime kuukausina ilmoitettu useiden paperikoneiden sulkemisesta. Myös muualta kantautuu vastaavia uutisia. Korona on tuonut paino- ja kirjoituspapereiden kulutukseen romahduksen, josta toipuminen on epävarmaa.

Paperin tuotannon sulkemiset vaikuttavat sellun ja mekaanisesti valmistetun massan käyttöön kotimaassa. Koska ne valmistetaan pääosin kuitupuusta, tuotannon muutokset vaikuttavat myös suomalaisen kuitupuun käyttöön. Kuitupuun kysyntää tukee kuitenkin sellun käyttö myös muuhun kuin paperiin: selluntuotannosta noin puolet päätyi viime vuonna vientiin ja kotimaassa sitä käytetään esimerkiksi kartongin valmistukseen.

Suomessa tällä hetkellä tiedossa olevat tuotannon muutokset vaikuttavat puun alueelliseen kysyntään eri tavoin.

Oulussa toinen suljetuista paperikoneista muunnetaan kartongin tuotantoon. Koska kartonkiin kuluu puuta enemmän kuin hienopaperiin, muunnos itseasiassa lisää tehtaan puunkäyttöä noin puolella miljoonalla kuutiolla aiempaan verrattuna. Pääasiallisena puutavaralajina säilyy mäntykuitu.

Sen sijaan Kaipolassa käytetylle kuusikuidulle ei tällä hetkellä ole nähtävissä uutta käyttökohdetta. Tämä saattaa rauhoittaa puun kysyntätilannetta Keski-Suomessa, jossa kuitupuuta ovat hankkineet reilun 100 kilometrin etäisyydellä toisistaan sekä Kaipolan että Äänekosken tehdas.

Kokonaisuudessaan metsäteollisuuden puunkäyttö kokee tänä vuonna notkahduksen, joka näkyy puukaupassa. Ensi vuonna puun käyttö kääntynee taas kasvuun.

Lähivuosina suomalaista kuitupuun käyttöä tukee ennen kaikkea sellun ja siitä valmistettavan kartongin tuotanto. Toisin kuin paperin, molempien kysyntänäkymät ovat hyvät. Tämän ovat huomanneet myös suomalaiset metsäteollisuusyritykset, jotka ovat pyristelleet eroon paino- ja kirjoituspapereista jo vuosia. Tuotannon muutos näkyy metsäteollisuuden viennin arvossa: ensi vuonna kartonki ohittaa paperin arvokkaimpana vientituotteena.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 26.10.