”Paluu menneisyyteen” Kyösti Arovuori, 10.3.2008

                                                   MAASEUDUN TULEVAISUUS/PTT:N TALOUSTUTKA

Yhdysvalloissa valmisteilla oleva maatalouslainsäädännön uudistus Farm Bill 2007 on jumiutunut kiistaan rahasta ja sen jakautumisesta. Maataloushallinnon alun perin viime vuoden helmikuussa esittelemän lakiesityksen lähtökohtana oli, että maataloushallinnon alaisia menoja ei kasvateta.

Käsittelyssä alahuoneen ja senaatin maatalouskomiteat ovat kuitenkin päätyneet muutoksiin, jotka toteutuessaan kasvattaisivat maatalouden menoja kuudella miljardilla dollarilla. Samaan aikaan presidentti Bush on uhannut hylätä kaikki esitykset, joissa menoja aiotaan kasvattaa.

Ehdotus kokonaistuen kasvattamisesta on suurin kitkaa aiheuttava tekijä. Se näkyy erityisesti kiistassa tukeen oikeutettujen viljelijöiden tulokatosta. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan maatalouden harjoittaja menettää oikeuden maatalouden tukiin, jos hänelle maataloudesta kaikkien mahdollisten ja moninaisten vähennysten jälkeen käteen jäävät tulot ylittävät 2,5 miljoonaa dollaria.

Maataloushallinnon alkuperäisessä esityksessä tämä tulokatto haluttiin alentaa 200 000 dollariin, jonka jälkeen se olisi koskettanut noin 2,5 prosenttia kaikista mahdollisista tuen saajista. Se ei kansanedustajille ja senaattoreille kelvannut. Alahuoneen maatalouskomitean esityksessä ollaan kuitenkin valmiita alentamaan tulokatto niinkin alas kuin 900 000 dollariin. Kumpi tahansa ehdotuksista tulokaton alentamiseksi koskettaisi vain marginaalista osaa maataloustuottajista, mutta sillä voitaisiin hallita menojen kasvua edes hieman.

Tuen epätasaisesta jakautumisesta käytävän keskustelun ja Farm Bill 2007 ‑valmistelun surkuhupaisin yksityiskohta kulminoituu kuitenkin koko Yhdysvaltojen maatalouslainsäädännön luonteeseen. Kulloinkin voimassa oleva, noin viisivuotiskaudeksi säädettävä, maatalouslainsäädäntö kumoaa vuonna 1938 säädetyn pysyvän maatalouslain. Vuoden 1938 maatalouslaissa säädetään esimerkiksi vehnän ja puuvillan tuotantoalasta, tuotantoalan jakautumisesta tuottajien kesken sekä tuotannon markkinoimisesta.

Tällä hetkellä voimassa oleva Farm Bill 2002 umpeutuu maaliskuun 15. päivänä 2008. Jos uudesta lainsäädännöstä ei päästä siihen mennessä sopuun, palataan pysyvän lain alaisuuteen. Yhdysvaltojen maatalousministeriön USDA:n tuoreen taustapaperin mukaan pysyvän lain voimaan tulo tarkoittaisi käytännössä sitä, että esimerkiksi vehnää voisivat tuottaa ainoastaan ne viljelijät tai heidän perillisensä, joilla on siihen vuoden 1938 perusteella oikeus. Hintatukea maksettaisiin vuonna jaettujen 1949 markkinointikiintiöiden perusteella. Tuotanto-oikeuksien ulkopuolella tuottavia viljelijöitä pitäisi lain mukaan rangaista sakkomaksuilla ja tukikelpoisuuden menetyksillä.

Maatalousministeriön taustapaperi on tulkittavissa selväksi uhkaukseksi. Sen tavoitteena lienee osoittaa, että sovun saavuttaminen menojen lisäysesityksistä luopumalla on pieni hinta verrattuna siihen sotkuun, mikä lainsäädännön viivästymisestä saattaisi aiheutua.

kyosti.arovuori@ptt.fi