Pakko kysyä

Maatalous on yksi tarkimmin tilastoituja toimialoja.

Ruoka on ihmisen perustarpeita. Niinpä sen hintoihin ja tuotantoon kohdistuu suurta mielenkiintoa, jopa intohimojakin. EU:ssa maatalous on integroitunein ja säädellyin politiikkalohko, mikä sekin osaltaan selittää tilastotarpeiden suurta määrää.

Tutkijoille hyvät ja ajantasaiset tilastot ovat elintärkeitä. Ilman niitä ei talous- tai politiikkatutkimusta voi tehdä.

Suomen maataloustilastot ovat laadultaan huippuluokkaa, niiden ajantasaisuus on parantunut ja käytettävyys lisääntynyt. Suuri osa tilastoista on myös vapaasti saatavissa Internet-palveluiden avulla.

Kokonaistason tietojen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös tilatason yksilöityä tietoa tuotannosta ja tilinpäätöksistä. Tätäkin löytyy erittäin hyvin hallinnon järjestelmistä sekä kirjanpitotilojen ja verottajan aineistoista.

Pelkkä numerotieto ei kuitenkaan yksinään riitä syvälliseen vaikutusanalyysiin. Sen takia me tutkijat tarvitsemme aika ajoin aineistoa myös suoraan tuottajilta joko posti- tai internet-kyselyillä tai paikan päällä tai puhelimitse tehdyillä haastatteluilla.

Mielipiteisiin, asenteisiin tai yrittäjien toimintatapoihin ei pelkillä tilastoista saatavilla numeroilla pääse aina kiinni. Nämä kuitenkin vaikuttavat tuotantoon ja sen organisointiin, edelleen elintarvikeketjun toimivuuteen tai sen tulevaisuudennäkymiin ja myös politiikkaan ja sen sovellettavuuteen.

Tämän takia mekin PTT:ssa olemme lähestyneet tämän vuoden aikana tuhansia viljelijöitä eri tutkimusteemoista. Tiedämme erinomaisen hyvin jo pelkän viranomaisbyrokratian vaatiman paperityön. Sitä suuremmalla syyllä arvostamme kaikkia saamiamme vastauksia.

Kyselyissä on yleensä mahdollisuus antaa myös sanallista palautetta. Sekin on erittäin tervetullutta, sillä ruutuja raksimalla ei silläkään saa aina kaikkea informaatiota, mitä haluaa. Ja uskokaa tai älkää: kyllä me ne vastaukset luemme.

Tutkijan on siis pakko kysyä, joskus tyhmiäkin ja vääriltä tuntuvia kysymyksiä. Näin osaisimme itsekin edes joskus vastata, kun meiltä kysytään.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 14.7.2014