”Optiokaupalla vakautta puumarkkinoille” Paula Horne

                                     Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 26.4.2010

PTT:n tuoreen metsäsektorin suhdanne-ennusteen mukaan puun kysyntä yksityismetsistä lisääntyy tänä vuonna viime vuodesta. Puuta tarvitaan pikku hiljaa parempaan vauhtiin pääsevän metsäteollisuuden sahalinjoille ja sellukattiloihin. Teollisuuden puunkäyttö kasvaa ennusteen mukaan noin 14 prosentilla eli vajaalla seitsemällä miljoonalla kuutiometrillä. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa noin 56 miljoonaa kuutiometriä. Arvion pohjana on metsäteollisuuden lopputuotteiden lisääntynyt kysyntä, kun vientimaiden talous on laman jälkeen elpymässä.

Näin se maailmantalous pyörii – Loimaalaiselle isännälle tulee soitto tutulta puun ostomieheltä, kun Kiinassa valtionpankin ekonomistit ovat päättäneet investointilainoista vientiteollisuudelle. Suomenkin puumarkkinoita heiluttavat maailmantalouden suhdanteet ja finanssikriisit.

Tänä vuonna isäntien, emäntien, metsänhoitoyhdistysten neuvojien ja firmojen ostomiesten ennustetaankin olevan selkeästi viime vuosia aktiivisemmin liikkeellä puumarkkinoilla. Arviomme mukaan puukauppoja tehdäänkin 54 prosenttia viime vuotta enemmän. Kauppojen vauhdittajana on myös viimeinen vuosi puunmyyntitulojen verohuojennuksessa. Verohuojennushan jatkuu 25 prosentin suuruisena vuoden loppuun, jos tulo saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Puun keskihintakin kohoaa tänä vuonna viitisen prosenttia PTT:n mukaan. Mutta miten käy ensi vuonna? Ennuste puumarkkinoiden toimivuudesta ei ole lupaava, jos ei uusia keinoja löydetä.

Puumarkkinoiden vakaa toiminta olisi niin puunmyyjien kuin -ostajienkin etu pitkällä aikavälillä. Ostajat tarvitsevat kotimaista puuta ja metsänomistajat ostajan puulleen. Yksi keino vakauttaa markkinoita voisi olla osto- ja/tai myyntioptioiden käyttö puumarkkinoilla. Optio on kahden osapuolen välinen sopimus. Osto-optio antaisi puunostajalle oikeuden ostaa puuta ennalta määrättyyn hintaan tiettynä päivänä tai tiettyyn päivään mennessä. Myyntioptiot antavat taas metsänomistajalle oikeuden myydä puuta ennalta määrättyyn hintaan tiettynä päivänä tai tiettyyn päivään mennessä. Option ostaminen antaa siis oikeuden, mutta ei velvollisuutta tehdä kauppaa. Jos ei optiota käytä, menettää kuitenkin optiosta maksamansa hinnan. Optio voisi koskea tiettyä puutavaralajitelmaa tai yksittäistä leimikkoa. Suhdannevaihtelut loivenisivat ja kauppa kävisi tasaisempaan tahtiin.

Maailmantalouden vakauteen me suomalaiset emme pysty vaikuttamaan, puumarkkinoiden vakauteen kylläkin.