Oppisopimus ja palkkatuki yksityiselle sektorille kustannustehokkaimpia aktiivisen työvoimapolitiikan palveluja

Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuudesta on valmistunut. Tutkimuksessa selvitetään aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannuksia, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta Suomessa. Palveluihin osallistuvien, julkisen talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta kustannustehokkaimmat palvelut ovat oppisopimus ja palkkatuki yksityiselle sektorille.  

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat viime vuosina olleet noin 1,9 miljardia euroa vuodessa. Palveluittain tarkasteltuna suurimmat kokonaiskustannukset vuosittain aiheutuvat työvoimakoulutuksesta sekä työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta.

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus -tutkimuksen ovat toteuttaneet Pellervon taloustutkimus PTT ja Owal Group Oy. Tarkastusvaliokunta käynnistää tutkimusten tulosten sekä suositusten jatkokäsittelyn asiantuntijakuulemisilla.

Lue koko tiedote Tarkastusvaliokunnan sivuilta täällä:
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunnan_julkaisu2022_tyovoimapolitiikan_palvelut.aspx

Koko raportti luettavissa täällä: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/TrVJ_2_2022_tyovoimapolitiikan_palvelut.pdf

Lisätiedot:  

Valiokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto, puh. 09432 3005 
Tutkimusryhmän johtaja Henna Busk, puh. 040 164 8136