Onnistunut ja työntäyteinen vuosi takana – ketterästi kohti uutta strategiaa

Viime vuosi oli monella tapaa henkilöstöjohtamisen näkökulmasta menestyksellinen: työhyvinvointi parani, sairauspoissaolot vähenivät ja tyytyväisyys talon johtamiseen kasvoi lukuisista muutoksista ja kovasta työtahdista huolimatta. Vuosi oli myös talouden näkökulmasta menestyksekäs, sillä usean tappiollisen vuoden jälkeen saavutimme positiivisen tuloksen. Tämä kaikki oli upean työyhteisömme aikaansaannosta.

Pitkittynyt koronapandemia virtuaalityöympäristöineen toi mukanaan haasteita, erityisesti yhteisöllisyyden rakentamiseen. Yhteisöllisyys onkin yksi tärkeimmistä teemoista, joita lähdemme kehittämään PTT:n uuden strategiaprosessin yhteydessä. Henkilöstö pääsee pitkästä aikaa tapaamaan toisensa kevään strategiapäivillä, jossa keräämme yhdistyksen hallitukselle syötteitä uutta strategiaa varten.

Uusi vuosi lähti käyntiin vauhdikkaasti, ja alkuvuosi on ollut tapahtumarikas tutkimusyhteisön arjessa muun muassa hankehakujen ja kevään ennusteiden merkeissä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut merkittävästi PTT:n tutkimustoimintaan. Luotettavalle tutkimustiedolle ja asiantuntijalausunnoille on ollut kysyntää. Kriisin vaikutukset ovat myös nousseet keskiöön kevään ennusteissa:

”Sota pysäyttää Suomen talouskasvun, kiihdyttää inflaatiota ja nakertaa työllisyyttä.”

”Sota myllertää metsäteollisuuden markkinat – Suomikin etsii kilpaa uusia ostajia ja myyjiä.”

”Suomen puukorjuussa ja puumarkkinoilla on edessä kiireisiä vuosia – hakkuut nousevat ennätystasolle.”

”Sota huojuttaa maailman ruokajärjestelmää – ruuan hinta nousee nopeasti”.

Kesä tuli taloon ensimmäisten kesäharjoittelijoiden myötä

Positiivista energiaa ja tuoreita näkökulmia taloon toivat uudet tutkimusharjoittelijamme Emilia Gråsten ja Anni Järvinen, jotka aloittivat aprillipäivänä. Tämä ei aprillipäivästä huolimatta ollut pila vaan jokavuotinen merkki kesän saapumisesta toimistolle. Tervetuloa Emilia ja Anni joukkoomme! Alla voit lukea heistä ja heidän ajatuksistaan lisää.

Saimme jälleen runsaasti kesätyöhakemuksia, joista jokaiseen tutkimusryhmään palkattiin yksi harjoittelija. Kiitämme kaikkia PTT:lle hakeneita kiinnostuksesta organisaatiotamme kohtaan.

Emilia Gråsten (vas) ja Anni Järvinen

Kuka olet ja mitä olet opiskellut?

Emilia: Olen gradua vaille valmis ekonomistin alku Helsingin yliopistosta. Kuluneen vuoden olen panostanut täysillä tutkimuslinjan maisteriopintoihin tavoitteenani jatko-opintoihin siirtyminen heti ensi vuonna valmistumiseni jälkeen. Olen syventynyt opinnoissani etenkin mikrotalouteen ja ekonometriaan, mutta mielenkiintoisia teemoja löytyy myös monelta muulta saralta. On niin vaikea valita, mihin erikoistua!

Vapaa-ajalla minut löytää todennäköisimmin lenkkipolulta, ladulta tai pyörän selästä. Treenin jälkeen jännitän hiihdon maailmancupia, pitkien matkojen juoksukisoja tai formuloita (Ferrarin väreissä). Lepopäivinä sauvakävelen äänikirjoja ja podcasteja kuunnellen.

Anni: Olen neljännen vuoden metsätieteiden maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Kandidaatintutkielmassani perehdyin hiilikompensaatioihin metsänomistajan näkökulmasta, ja uskon jatkavani aiheen parissa lisää myös jatkossa.

Vapaa-ajallani ei tekemisestä ole puutetta, sillä kolme pomeranian-koiraa ja valmentamani ravihevonen nauttivat suurinta huomiotani päivittäin. Mikäli aikaa jää ylimääräistä käytettäväksi, niin todennäköisimmin minut löytää salibandykentältä.

Miksi hait juuri meille töihin? 

Emilia: Tahdoin päästä tutustumaan tutkimuslaitoksen arkeen ja hyödyntämään taloustieteellistä osaamistani ”oikeiden” ekonomistin tehtävien saralla. Työskennellessäni aiemmin tilastoasiantuntijana suomalaisen tekstiili- ja muotialan parissa pääsin kehittämään menetelmäosaamistani, mutta yhteys taloustieteeseen oli heikko. PTT on erinomainen paikka kerryttää tutkimuskokemusta tulevia jatko-opintoja varten ja pohdiskella kiinnostuksen kohteita monipuolisten ja monialaisten teemojen parissa. Tänne minua veti myös pieni työyhteisö, jossa asiat hoituvat sutjakkaasti!

Anni: Olin törmännyt PTT:n julkaisuihin pitkin opintoja ja sitä kautta tutustunut organisaation toimintaan. PTT:ssä olin kiinnostunut tutkimustoiminnasta etenkin hiilikompensaatioihin liittyen, ja halusin päästä näkemään millaista työskentely on tutkimusprojektien parissa. Samalla on mahtavaa tutustua monialaiseen asiantuntijoiden verkostoon niin talon sisällä kuin ulkopuolistenkin sidosryhmien kesken.

Mitä ajankohtaista talouden ilmiötä on syytä seurata juuri nyt?

Emilia: Työni PTT:llä on alkanut perehtymisellä puolustuksen taloustieteeseen ja huoltovarmuuteen. Suomalainen käsitys huoltovarmuudesta on kansainvälisestä näkökulmasta ainutlaatuinen, mutta ajankohtaiset kriisit ovat lisänneet kriisitietoutta kaikkialla. Esimerkiksi kansainväliset tuotantoketjut ovat osoittaneet haavoittuvuutensa ja Ukrainan sota konkretisoi Euroopan energiariippuvuuden ongelmallisuuden. Kehottaisinkin seuraamaan, millaista huoltovarmuuskeskustelua maailmalla käydään. Onko suomalaiselle huoltovarmuuskäsitykselle kysyntää, vai katsotaanko varautumista jostakin toisesta vinkkelistä? Entä mitkä ovat suomalaisen ratkaisun heikkoudet?

Anni: Emilian esiin nostama huoltovarmuus liittyy oleellisesti myös metsäenergian raaka-aineiden saatavuuteen. Energian hinnan nousu vaikuttaa energiapuuharvennusten kannattavuuteen, kun pohditaan, miten aiemmin Venäjältä tullut energiahake voidaan korvata. Puun hinnan nousu ja turpeen käyttö puhuttaa nyt ja varmasti vielä lähivuosina.