”Onnellisuusohjelma”, Janne Huovari 29.6.2009

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Vaikka tuottavuus on taloudellisen hyvinvoinnin tärkein tekijä, näyttäytyy se monesti ikävässä valossa työntekijöille. Tuottavuuden nimissä irtisanotaan, vaaditaan kiristämään tahtia ja tehdään sekavia organisaatiouudistuksia. Näillä keinoin ei kuitenkaan todellista tuottavuutta kohoteta. Mutta onneksi tuottavuuden kohottamiseen on positiivisempiakin tapoja.

Onnellisuus nimittäin nostaa tuottavuutta. Tämän ovat osoittaneet Warwickin yliopiston tutkijat. Taloustiede ei enää nojaa pelkästään kovaan tilastotietoon, vaan yhä enemmän pyritään ymmärtämään ihmisten todellista käyttäytymistä ja tunteita. Paljon on tutkittu sitä miten talous vaikuttaa ihmisten kokemaan onnellisuuteen, mutta nyt myös sitä miten onnellisuus vaikuttaa työntekijöiden tuottavuuteen.

Tutkimuksen mukaan vaikutus on merkittävä. Onnellisuus nostaa tuottavuutta selvästi, niin miehillä kuin naisillakin. Tulokset saatiin koeolosuhteissa testaamalla yksinkertaisten laskutehtävien suorittamista. Ennen testiä osalle ryhmästä näytettiin onnellisuuden lisäämiseksi videopätkä brittihuumoria. Ne joiden onnellisuus kyselyn perusteella lisääntyi, onnistuivat suorittamaan annettuja tehtäviä noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vertailuryhmä tai ne joiden onnellisuutta brittihuumori ei nostanut.

Tutkimuksen perusteella on vaikea sanoa kuinka suuria vaikutus Suomen kansantalouteen saataisiin aloittamalla työpäivät Spede-tuokiolla. Sen tutkimus kuitenkin osoittaa myös kokeellisesti, että ihmisten mielialoilla on merkittävä vaikutus selviytymiseen työtehtävistä eli tuottavuuteen. Ihmiset eivät ole koneita.

Monessa yrityksessä onnellisuuden merkitys on toki ymmärretty, mutta aika monessa paikassa sitä ei oteta tosissaan. Harvemmin tuottavuuden parantamistalkoissa työntekijöiden työssä viihtymiseen ja onnellisuuteen kiinnitetään oikeasti huomiota. Monesti vaikutus on juuri päin vastainen. Erityisesti mieleen tulee julkinen sektori ja sen tuottavuusohjelma.

Olisiko niin, että julkisen sektorin heikkoon tuottavuuden kasvuun yhtenä syynä onkin onnellisuusvaje valtion ja kuntien työpaikoilla. Jäykät organisaatiot, vaikutusmahdollisuuksien puute ja kaikesta viihtyvyyttä parantavasta nipistäminen eivät ole omiaan lisäämään työntekijöiden onnellisuutta. Tuottavuus siitä kärsii. Parempien tulosten saamiseksi tuottavuusohjelmaan voitaisiinkin korvata onnellisuusohjelmalla. Sen tehosta on ainakin tutkittua tietoa.

Onnellista kesää!

janne.huovari@ptt.fi