”Onnea ja menestystä Suomi!” Signe Jauhiainen

Suomi täyttää torstaina 95 vuotta. Suomi on kehittynyt
vuosikymmenten kuluessa merkittävästi, ja maamme on nykyään monilla mittareilla
maailman kärkipaikoilla. Itsenäisyyspäivän tunnelmissa on usein tapana muistella
historian hetkiä, mutta katsotaan tällä kertaa kuitenkin
tulevaan.

Tutkimuslaitokset tekivät viime kesänä ennusteita Suomen
tulevaisuudesta. Tehtävänä oli laatia pitkän aikavälin kasvuennuste seuraaville
vuosikymmenille, vuosille 2013–2022 ja 2023–2032. Ennusteet esiteltiin
Taloustutkijoiden kesäseminaarissa Jyväskylässä ja julkaistiin
Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 3/2012.

Viiden eri
tutkimuslaitoksen laatimissa ennusteissa on yllättävän suuria eroja. PTT:n
ennuste on joukon positiivisin ja Suomen Pankin ennuste synkin. PTT ennustaa
keskimäärin 2,1 prosentin talouskasvua (BKT/henkilö) vuosille 2013–2022 ja 2,0
prosentin kasvua vuosille 2023–2032. Suomen Pankin ennusteessa kasvu jää 1,0
prosenttiin molemmilla ajanjaksoilla. Muiden tutkimuslaitosten ennusteet
sijoittuvat näiden ääripäiden väliin.

Väestön ikärakenteen muutoksen
aiheuttamat haasteet ovat herättäneet paljon keskustelua. Tutkimuslaitokset
kuitenkin toteavat, että työvoiman määrä ei juuri rajoita tulevien
vuosikymmenten talouskasvua, koska työurien pidentämisessä onnistutaan ja
työvoiman määrä sopeutuu maahanmuuton myötä.

Erot ennusteiden välillä
johtuvat erilaisista oletuksista tuottavuuden kasvun suhteen.

PTT:n
ennusteessa oletetaan, että tuottavuuden kasvun eturintamassa olevat taloudet
kasvavat tulevina vuosikymmeninä vastaavaa vauhtia kuin aiemmin. Suomi on jonkin
verran takamatkalla mutta ottaa tulevina vuosina eturintamaa kiinni, joten kasvu
on hieman nopeampaa. Suomen Pankin ennusteen mukaan talouden muuttuminen
palveluvaltaiseksi johtaa siihen, että tuottavuuden kasvu on tulevaisuudessa
nykyistä hitaampaa.

PTT:n ennusteen mukaan Suomi on menestystarina.
Yhteiskuntamme on vahva ja talous on terveellä pohjalla, joten tuleviin
ongelmiin on mahdollista löytää ratkaisuja yhdessä. Myös kansalaisten luottamus
toisiinsa ja instituutioihin tukee tulevaa talouskasvua. Näistä lähtökohdista on
vaikea uskoa, että maamme olisi taitekohdassa, jonka jälkeen talouden kehitys
olisi merkittävästi aiempia vuosikymmeniä heikompaa.

Itsenäisyyspäivänä
meillä on jälleen kerran aihetta juhlaan. Tänäkin vuonna voimme toivottaa
isänmaallemme onnea ja menestystä!

 

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 3.12.2012