”Öljyn hinta parantanut sahatavaramarkkinoita” Erno Järvinen, 11.9.2006

Öljyn hinta on noussut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Pohjanmeren Brent-laatu maksoi vuoden 2002 alussa noin 20 dollaria barrelilta. Viimeisimmät raakaöljyn hintanoteeraukset ovat olleet noin 70 dollaria barrelilta, eli hinta on moninkertaistunut viimeisen reilun neljän vuoden aikana. Öljylaskua maksavan kuluttajan kannalta hinnan nousu on luonnollisesti harmillinen asia, mutta metsänomistajille korkeasta öljyn hinnasta on myös hyötyä.

Öljyn hinnan nousun taustalla on voimakkaasti kasvanut öljyn kysyntä erityisesti Kiinassa ja Intiassa sekä öljyn tuotanto-ongelmat Lähi-idässä. Aikaisempina vuosina öljyn hinnan kohotessa talouskasvu hidastui, mutta viimeisimmän hinnan nousun aikana vastaavaa talouskasvun hidastumista ei ainakaan vielä ole nähty. Talouskasvu ei ole enää niin öljyriippuvaista kuin aikaisemmin.

Öljyä myyville maille kohonnut öljyn hinta on tuonut merkittäviä lisätuloja. Tämä nopeuttaa niiden talouskasvua, mikä puolestaan lisää rakentamista ja sitä kautta sahatavaran kulutusta.

Sahatavaran vienti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän öljyä tuottaviin maihin on tämän vuoden alkupuoliskolla ollut reippaassa kasvussa. Esimerkiksi mäntysahatavaran vienti Suomesta Algeriaan oli kasvanut tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana 60 prosenttia. Algeriasta onkin muodostunut Iso-Britannian jälkeen jo toiseksi tärkein mäntysahatavaran markkina-alueemme vientimäärällä mitattuna.

Viennin kasvu öljymaihin on osaltaan tervehdyttänyt sahatavaran markkinatilannetta Euroopassa. Sahatavaran vientihinnat ovat nousseet yli kuudella prosentilla alkuvuoden aikana.

Öljyn hinnan nousu on vaikuttanut myös Venäjän sahatavaran tarjontaan. Venäjän sahatavaran vienti on laskenut, vaikka sahatavaran tuotanto investointien myötä onkin kasvussa. Öljystä saatujen tulojen seurauksena Venäjällä rakennetaan nyt vilkkaasti ja aiemmin vientiin mennyt sahatavara kulutetaan yhä useammin kotimaan markkinoilla. Venäjä on ollut merkittävä sahatavaran viejä esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään.

Parantuneiden vientimarkkinanäkymien vuoksi öljyn hinnan nousu on parantanut suomalaisen sahateollisuuden tilannetta ainakin hetkellisesti. Lisäksi muoviteollisuus, joka on useissa rakennuskohteissa puutuoteteollisuuden kilpailija, kärsii huomattavasti raaka-aineen hinnan noususta.

Metsänomistajan kannalta korkea öljyn hinta näyttää olevan melko myönteinen asia. Sahatukin kysyntä on tällä hetkellä erinomainen ja kiinnostus energiapuuta kohtaan kasvaa entisestään, varsinkin jos öljyn hinta edelleen jatkaa nousuaan.

erno.jarvinen@ptt.fi