”Oikeudenmukaisuus lisää tuottavuutta työelämässä”, Petri Mäki-Fränti, 25.1.2010

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Perinteisesti ajatellaan, että palkkojen tulisi pohjimmiltaan heijastella työntekijöiden henkilökohtaista tuottavuutta. Käytännön työelämän instituutiot ammattiliitoista ja tupo-sopimuksista johdon optiojärjestelyihin pitävät huolen siitä että palkkojen ja tuottavuuden välinen yhteys on kuitenkin kaikkea muuta kuin suoraviivainen. Syy- ja seuraussuhde palkan ja tuottavuuden välillä näyttää lisäksi olevan kaksisuuntainen.

Ei ainoastaan työntekijän palkka määräydy tämän aikaansaannosten perusteella, vaan työntekijän sitoutuminen, tavoitteet ja työsuoritus riippuu palkkatasosta ja palkkajärjestelmistä.

Tehtävissä, joissa työntekijöiden vahtiminen ja työpanoksen mittaaminen on vaikeaa, työnantajat ovat yleensä huomanneet porkkanan keppiä tehokkaammaksi kannustimeksi. Julkisellakin sektorilla on rukattu vanhoja senioriteettiin perustuvia palkkajärjestelmiä uusiksi.

Äärimmilleen usko palkkauksen vaikutuksista työn tuloksiin näyttää viedyn johdon optiojärjestelmien kohdalla. Ajatellaan että pörssiyhtiön toimitusjohtaja pelaa omaan eikä osakkeenomistajien pussiin, jos palkan lisäksi firmalla ei ole tarjota pomolleen lihavaa optiopakettia.

Taloustieteilijät Akerlof ja Shiller esittelivät kirjassaan ”Animal Spirits” tuoreen näkökulman tuottavuuden ja palkkojen väliseen yhteyteen.

Tutkijoiden mukaan nimenomaan työntekijän kokema palkkauksen oikeudenmukaisuus vaikuttaa ratkaisevasti siihen miten motivoituneesti ja sitoutuneesti tämä työnsä hoitaa.

Ajatus oikeudenmukaisuudesta yhtenä tuottavuustekijänä tulisi pitää mielessä varsinkin nyt kun yritykset, valtio ja kunnat joutuvat taantuman myötä tehostamaan toimintaansa ulkoistamisilla ja muilla henkilöstöjärjestelyillä. Ponnistelut henkilöstökulujen leikkaamiseksi voivat olla hyvinkin perusteltuja, sillä usein ainoa vaihtoehto olisi työpaikkojen menetys.

Viimeaikaisten uutisten perusteella henkilöstöjärjestelyt tuntuvat silti joskus jäävän toteutukseltaan puolitiehen. Varsinkin Finnairin matkalaukkufarssissa on monelle paljon opittavaa. Kun työntekijät tunsivat itsensä petetyiksi, seuraukset näkyivät työn tuloksissa.

Tutkijoille voi kuitenkin pian avautua laboratorio-olosuhteet tutkia palkkauksen oikeudenmukaisuuden vaikutusta tuottavuuteen. Näin tapahtuu sairaanhoitajien tulevien palkankorotusten myötä, jos palkka alkaa määräytyä sen mukaan, mihin ammattiliittoon hoitaja kuuluu.

Petri Mäki-Fränti