Nuorten taloustaitoja parantavalle tutkimushankkeelle merkittävä rahoitus Akatemialta – myös PTT mukana työssä!

DigiConsumers -projektin tarkoituksena on kehittää uudenlaisia digitaalisia työkaluja ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi. Lue lisää

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti juhannuksen alla uusista rahoitettavista tutkimushankkeista. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. Yksi rahoitusta saaneista hankkeista on Jyväskylän yliopiston vetämä DigiConsumers, jonka tutkimuskohteena ovat nuorten taloustaidot digitalisoituvassa yhteiskunnassa. PTT on yksi konsortiokumppaneista.

Teknologia ja digitalisaatio ovat muuttaneet huomattavasti erityisesti nuorten kulutuskulttuureja ja taloudellista käyttäytymistä. Esimerkiksi maksamisen ja lainanoton digitalisoituessa nuorilta vaaditaan uudenlaisia taloudellisia taitoja. Näitä taitoja ei opita riittävästi kouluissa. DigiConsumers -projektin tarkoituksena on kehittää uudenlaisia digitaalisia työkaluja ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloustaitojen parantamiseksi. Hanke on monitieteinen, ja se hyödyntää sosiologian, psykologian, kasvatustieteen, taloustieteen, ICT:n ja kognitiotieteen menetelmiä.

Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin ja Vaasan yliopistot, Talous ja nuoret TAT sekä Pellervon taloustutkimus PTT. PTT:n osuus rahoituksesta on noin 374 000 euroa. PTT:n puolelta hankkeen partnerina toimii kansantalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, jonka yksi erityiskiinnostuksen kohteista on taloudellinen lukutaito ja sen vahvistaminen.

Hankkeet ovat kuusivuotisia (2019–2025), ja rahoitus myönnetään kahdessa vaiheessa. Nyt saatu rahoitus on ajalle 1.6.2019–31.8.2022.

Lue lisää hankkeesta Jyväskylän yliopiston tiedotteesta! (linkki)