”Nuorisotyöttömyys kuriin”, Pasi Holm, 27.7.2009

                                              MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Kesäkuun työllisyysluvut ovat todella huolestuttavia. Kevään aikana työllisyys on vähentynyt vajaalla 100 000 työntekijällä ja työttömyys on kasvanut noin 60 000 henkilöllä. Työllisten määrän vähenemisen ja työttömien määrän lisääntymisen ero selittyy osittain sillä, ettei nuorille ole ollut tarjolla kesätyöpaikkoja edellisten kesien malliin.

Vaikka yleinen talouskehitys ei syksyn aikana enää heikkenisi, työttömyys tulee lisääntymään vielä syksyn ja ensi talven aikana merkittävästi. Koska varsinkin nuorilla on vaikeuksia työllistyä, nuorisotyöttömyys tulee kasvamaan kaikkein voimakkaimmin. Nuorten alle 25-vuotiaiden miesten työttömyysaste on jo nyt noin 30 prosenttia ja vastaavan ikäisten naisten työttömyysaste on reilut 25 prosenttia.

Vaikeassa työllisyystilanteessa nuorten kannattaa pyrkiä kouluttamaan itseään mahdollisimman paljon. Kaikille nuorille ei kuitenkaan ole tarjolla sopivia koulutuspaikkoja eikä kaikilla nuorilla ole välttämättä juuri nykyisessä elämäntilanteessaan motivaatiota kouluttautumiseen. Eri tutkimusten mukaan noin 10–15 prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen koulutusta. Heiltä jää lukio, ammattikoulu tai vastaava tutkinto suorittamatta.

Yhteiskunnan kattaa panostaa nuorten koulutusmahdollisuuksiin nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Pelkkä koulutustarjonnan lisääminen ei kuitenkaan riitä. Nuorille tarvitaan lisää myös työpaikkoja ja työharjoittelupaikkoja.

Työpaikkojen syntyä edistää Vanhasen II hallituksen ohjelmassa mainitun nuorille kohdistetun matalan tuottavuuden työn tukimallin käyttöönotto. Tämän mallin mukaan työnantajat saisivat huojennuksia palkkaperusteisiin työnantajamaksuihin, jos he palkkaisivat kokoaikaisiin työsuhteisiin nuoria alle 25-vuotiaita työntekijöitä, joiden palkka on 900-2000 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2006 alusta matalan tuottavuuden työn tukimalli on ollut käytössä yli 54-vuotiaiden osalta. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen viimeistelyvaiheessa olevan tutkimuksen mukaan tukimalli on parantanut yli 54-vuotiaiden työllisyyttä. Tukimallin käyttöönotto ei ole lisännyt osa-aikaisten työsuhteiden määrää vastoin tukimalliin kriittisesti suhtautuneiden ennakkoarvioita.

pasi.holm@ptt.fi