”Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa” Anna-Kaisa Rämö

                             MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUTUTKA 29.8.2011

Suurimmalla osalla meistä kesälomat ovat takanapäin ja arkinen aherrus on taas alkanut. Hyvin moni on viettänyt kesälomansa metsien ja vesien läheisyydessä ja nauttinut niiden suomista mahdollisuuksista. Se ei olekaan mikään ihme, sillä metsät ja vesistöt tarjoavat monenlaisia tapoja arjesta irrottautumiseen ja rentoutumiseen.

Ainutlaatuisten jokamiehen oikeuksien ansiosta monet näistä mahdollisuuksista ovat myös kaikkien ulottuvilla.

Metsien ihmisille tarjoamista hyödyistä puhuttaessa mieleen tulevat yleensä raakapuu, marjat, sienet, riista, ja virkistysmahdollisuudet. Harvoin tulemme ajatelleeksi, että metsä ja luonto yleensäkin tuottavat näiden mainittujen lisäksi paljon muitakin hyötyjä. Monet niistä ovat ihmiselle sekä muulle elämälle aivan elintärkeitä.

Näitä luonnon tuottamia hyötyjä kutsutaan myös ekosysteemipalveluiksi.

Osa ekosysteemipalveluista on hyvin konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä. Osa sen sijaan on vaikeasti havaittavia ja mitattavia, koska ne hyödyttävät ihmisiä epäsuorasti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi hiilen sidonta, maaperän ravinteiden kierrätys, veden puhdistus ja valumavesien sekä tulvien säätely tai vaikkapa hyönteisten suorittama kasvien pölytys.

Ekosysteemipalveluita pidämme yleisesti itsestäänselvyyksinä. Olemme myös saaneet nauttia useimmista ilmaiseksi. Siksi metsän ja luonnon tarjoamia hyötyjä ei ehkä aina osata arvostaa tarpeeksi.

Varsin usein ei myöskään olla riittävästi selvillä siitä, mitä luonnossa saa tehdä, eikä omien toimien seurauksia ajatella. Lisäksi jokamiehen oikeuksia pidetään monesti paljon laajempina kuin ne todellisuudessa ovat. Piittaamattomalla käytöksellä voidaan kuitenkin saada aikaan paljon vahinkoa luonnon toiminnoille.

Ilmaston lämmetessä ja erilaisten sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ekosysteemien häiriöttömän toiminnan merkitys kasvaa entisestään. On siis tärkeää, että metsien kunnosta ja luonnosta yleensäkin huolehditaan siten, että ekosysteemien toiminta ei esty tai muutu.

Syksyn edetessä etenkin metsät tarjoavat vielä pitkään runsaasti erilaisia mahdollisuuksia virkistykseen ja monenlaiseen puuhailuun. Marjastusaika jatkuu edelleen ja sieniä löytyy metsistä lumentuloon asti. Retkeily ja liikkuminen metsässä ovat puolestaan mahdollisia ympäri vuoden.

Pitämällä luonnostamme hyvää huolta varmistamme, että tulevaisuudessakin voimme virkistäytyä metsissä ja vesillä turvallisesti ja monipuolisesti.

Anna-Kaisa Rämö