”Myönteisiä merkkejä” Tapio Tilli, 30.9.2009

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS/ PTT:N TALOUSTUTKA

Useat talousennusteet ovat kertoneet talouden jo kääntyneen tai kääntyvän lähitulevaisuudessa kasvuun. Eri maiden elvytystoimet näyttävät tehonneen. Tulevien vuosien talouskasvun odotetaan olevan kuitenkin hidasta. Talouskasvua hidastaa laman jälkilaskun maksu. Elvytykseen uponneet rahat tulee kerätä veroja kiristämällä takaisin.

Metsäteollisuuden tuotanto supistui tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 30 prosentilla Suomessa. Tuotannon voimakas väheneminen on tuntunut koko sektorilla. Tehtaiden ja sahojen henkilöstöä on irtisanottu ja lomautettu. Yhtiöiden metsäosastot ovat olleet lomautettuna. Metsäkoneyrittäjillä ja puun kuljetusyrittäjillä on ollut koneiden seisokkeja. Metsänomistajien puulla ei ole ollut kysyntää.

Talouden käänne luo valoa metsäsektorille. Talouden kasvaessa paperin ja sahatavaran kysyntä tulee elpymään. Vielä kulutuksen kasvusta ei ole havaittavissa selviä merkkejä. Se tuleekin viiveellä talouden käänteen jälkeen.

Sahatavaran kysyntä on voimakkaasti sidoksissa rakentamiseen. Rakentaminen lähti supistumaan jo viime vuonna. Tänä vuonna rakentaminen jatkaa vähenemistä edelleen. Sahatavaramarkkinoilla positiiviset merkit liittyvät sahatavaran hintaan, joka on kääntynyt nousuun. Taustalla on sahatavaratuotannon voimakas supistuminen kaikissa keskeisissä tuottajamaissa. Tämä on johtanut siihen, että markkinoilla on nyt enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

Sellun hinta on sahatavaran tavoin kääntynyt nousuun. Syyt ovat samankaltaiset. Sellun tuotanto on maailmalla Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta supistunut noin viidenneksellä. Lähinnä Kiinan sellun kysynnän kasvu on aiheuttanut sen, että markkinoilla on nyt enemmän kysyntää kuin tarjontaa ja hinnat nousevat.

Talouden kääntyminen kasvuun ja kysynnän elpyminen eivät kuitenkaan poista metsäteollisuutta jo ennen lamaa vaivanneita ongelmia. Paperimarkkinoilla on edelleen Euroopassa ylitarjontaa. Plantaasipuuhun perustuva selluntuotanto Etelä-Amerikassa on meidän kotimaista selluntuotantoa kilpailukykyisempää. Sahatavaramarkkinoilla ruotsalaisilla sahoilla on meidän sahoja edullisempi puuraaka-aine.

Vaikka paperi- ja sellutehtaita tullaan edelleen Euroopasta sulkemaan, ei paperin tuotanto katoa Euroopasta. Euroopassa tuotetaan tulevaisuudessa täällä kulutettava paperi. Se, missä maassa tuotanto tapahtuu, riippuu tuotannon kilpailukyvystä. Mikäli me haluamme tuotannon tapahtuvan Suomessa, metsäteollisuuden toimintaympäristö tulee Suomessa olla Euroopan mittapuulla tarkasteltuna kilpailukykyinen.

Tapio Tilli