”Mullistaako 3D-tulostin tulevaisuuden?” Veera Holappa

Vuosi sitten pohdimme työryhmämme kesken, mitkä ilmiöt tai
keksinnöt määrittelevät tulevaisuuden talouskasvua. Työkaverini mainitsi
3D-tulostimen.

Vajavaisella tekniikkatietämyksellä varustetusta
taloustutkijasta ajatus kolmiulotteisesta tulostamisesta kuulosti melko
käsittämättömältä ja jopa huvittavalta. Tapaus jäi mieleeni ja sen jälkeen tuo
maaginen 3D-tulostin onkin nostettu esille useammassa eri lähteessä niin
teknologian kuin talouden tulevaisuuden mullistajana.

3D-tulostin on
tavallisen tulostimen kaltainen, mutta se mahdollistaa virtuaalisen mallin
valmistamisen fyysiseksi esineeksi. Tulostin muodostaa mallin useista ohuista
päällekkäisistä kerroksista.

Materiaalina tulostuksessa voidaan käyttää
esimerkiksi metallia tai muovia.

Ensimmäiset 3D-tulostimet valmistettiin
2000-luvun alkupuolella, ja niitä on käytetty lähinnä prototyyppien nopeaan
valmistukseen. Nyt teknologia ja kustannukset ovat kehittyneet niin, että
laajemman ammattikäytön lisäksi tulostimia
voidaan tarjota myös
kotikäyttöön.

3D-tulostimesta on jopa maalailtu uuden teollisen
vallankumouksen alullepanijaa. Tulostimen etuna on, että se ei tarvitse suurta
tehdasrakennusta eikä tilaa vievää tuotantolinjaa, joten toiminnan ylläpitäminen
tulee edullisemmaksi kiinteiden kustannusten laskiessa.

Lisäksi
3D-tulostin mahdollistaa yksilöllisten tuotteiden valmistamisen lähes yhtä
edullisesti kuin suurempienkin erien. Uuden tulostusteknologian uskotaan myös
laskevan kynnystä aloittaa tuotantotoiminta ja näin ollen tukevan
innovointia.

Toisaalta on esitetty, että 3D-tulostuksella voisi olla
myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Uuden teknologian avulla osa kehittyviin
maihin siirretystä tuotannosta voitaisiin palauttaa takaisin kehittyneisiin
maihin.

Vaikka osa tuotannosta palaisikin takaisin lähtömaahansa, ei
sillä kuitenkaan olisi kovin suura työllistävää vaikutusta, sillä 3D-tulostus
käyttää selvästi vähemmän työvoimaa kuin perinteinen teollisuus.

Virtuaalinen mallintaminen tulee myös asettamaan immateriaalioikeudet ja
patenttikäytännöt uusien haasteiden eteen.

Vielä tässä vaiheessa on
vaikea nähdä, kuinka suuri menestys 3D-tulostin on tai mitkä sen vaikutukset
ovat. Jos ja kun 3D-tulostin leviää laajempaan käyttöön, syntyy lyhyellä
aikavälillä hyvin todennäköisesti voittajia ja
häviäjiä pääoman ja
työllisyyden jakautumisvaikutusten kautta.

Pitkällä aikavälillä
tulostimen voidaan kuitenkin odottaa laajentavan talouden
tuottomahdollisuuksia.

 

Blogi on julkistettu myös Maaseudun Tulevaisuudessa 29.10.2012