Miten maatalous voi hankkia rahoitusta lisääntyvän sääntelyn ja kriisien maailmassa?

Maatalouden kannattavuus on pitkään paininut ongelmissa Suomessa. Tilannetta ovat tiukentaneet koronapandemia ja Ukrainan sota. Samalla sekä maataloutta että pankkeja koskeva sääntely lisääntyy ja muuttuu, mikä voi vaikuttaa riskiarvioihin ja pankkien rahoitushalukkuuteen. Valmisteilla on myös kestävän rahoituksen taksonomian sääntely. Miten maatalousyrittäjät tässä tilanteessa voivat saada rahoitusta toimintaansa?

Pellervon taloustutkimus ja Luonnonvarakeskus ovat aloittaneet tutkimushankkeen, joka selvittää, miten nämä erilaiset muutokset vaikuttavat maatalouden rahoitukseen nyt ja tulevaisuudessa. Samalla tutkitaan, mikä merkitys pandemian ja sodan tapaisilla riskeillä on maatalouden riskeihin.

”Tarkoitus on varmistaa maatalouden rahoitusasema ja erityisesti kannattavien maatalouden investointien rahoitus myös tulevaisuudessa sekä esittää korjausehdotuksia ongelmakohtiin. Tarkastelun kohteena on erityisesti lisääntyvän pankkisääntelyn merkitys ja myös kestävän rahoituksen taksonomiaan kytkeytyvä sääntely, joka on vielä valmistelussa maatalouden osalta”, kertoo vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Ratkaisuja pyritään löytämään muun muassa eri riskienhallinta- ja varautumismalleista, jotta maatalousyrittäjä voisi varautua riskeihin ja lisätä lainakelpoisuuttaan.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa erityisesti julkiselle sektorille pankkien maatalouden rahoittamisen toimintalogiikasta ja koetuista riskeistä sekä pankeille itselleen julkisen sektorin mahdollisuuksista turvata maatalouden rahoitusasema muuttuvassa sääntelyilmapiirissä. Hankkeen on myös tarkoitus lisätä näiden toimijoiden vuoropuhelua maatalouden rahoituksen varmistamisesta ja sääntelyn sovittamisesta siihen.

MARTO-tutkimushanke valmistuu keväällä 2025. Lue lisää hankkeesta: https://www.ptt.fi/hankkeet/maatalouden-rahoitusasema-muuttuvassa-toimintaymparistossa-marto/