Miten kyläkauppojen toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa? – PTT:n selvitys julki

Suomalaisia kyläkauppoja voisi parhaiten tukea parantamalla niiden liiketoiminnan edellytyksiä, esittää Pellervon taloustutkimuksen PTT:n selvitys. Tähän tarvittaisiin uusia toimenpiteitä, joita voisivat olla mm. sääntelyn purkaminen, investointien tukeminen ja palvelusetelit.

Kyläkauppojen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina nopeasti muun muassa kaupan keskittymisen, aukioloaikojen muutosten ja kaupungistumisen seurauksena. Vuosina 2002 – 2015 noin 60 prosenttia kyläkaupoista lopetti toimintansa. PTT:n selvityksessä on analysoitu Suomen kyläkauppojen taloudellista tilannetta ja toimintamahdollisuuksia, sekä päivitetty määritelmä sille, mitä ”kyläkaupalla” tarkoitetaan. Määritelmän mukaisia kauppoja on Suomessa 222.

Lue lisää selvityksen rahoittaneen Maa- ja metsätalousministeriön julkaisemasta tiedotteesta.

Kyläkauppaselvitys, PTT työpapereita 193, on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n sivuilla täällä: http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut.html

Lisätietoja:

MMM
erityisavustaja Risto Lahti, risto.lahti@mmm.fi, p. 050 565 0424
neuvotteleva virkamies Christell Åström, christell.astrom@mmm.fi, p. 0295 162 030

PTT
ekonomisti Lauri Vuori, lauri.vuori@ptt.fi, p. 040 164 8182