Miten EU-elvytysmiljardeja pitäisi käyttää?

Pellervon taloustutkimus on julkaissut policy briefin, jossa tarkastellaan tuoreen tutkimuskirjallisuuden pohjalta sitä, miten EU:n elvytyspaketin rahoja pitäisi Suomessa käyttää ja kohdentaa. Selvityksessä pohditaan etenkin julkisia investointeja ja niiden tehoa mm. liikenteessä, rakentamisessa ja biotaloudessa. Suomen osuus paketin avustuksista on noin kolme miljardia euroa.

Poimintoja policy briefistä:

*Julkiset investoinnit ovat tehokas elvytyskeino erityisesti taloudellisen epävarmuuden vallitessa. Tärkeä rooli on alue- ja paikallisen tason toimijoilla.

*Nopein tapa käynnistää julkisia investointeja on aloittaa korjausinvestoinneista, esimerkiksi tieverkon tai rakennusten kunnostamisesta.

*Liikenne- ja tietoliikenneinvestoinnit lisäävät talouskasvua, mutta vaikutukset vaihtelevat paljon. Vahvin vaikutus on silloin, kun olemassa oleva verkko on heikko.

*Tietoliikenteen investoinneista hyötyvät etenkin korkeasti koulutetut työntekijät ja palveluyritykset. Siksi niiden rinnalla pitäisi tehdä investointeja koulutukseen.

*Rakentamisen investointien pitäisi tähdätä hiilijalanjäljen supistamiseen. Tämä toteutuu, kun esimerkiksi terästä ja betonia korvataan puulla.

Policy brief perustuu valmisteilla olevaan PTT-työpaperiin ”Aluetalouden ja vihreän siirtymän elpymisinstrumentit”.

Julkaisu luettavissa täällä: https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/policy-brief-32020-miten-kayttaa-eu-elvytysrahaa-vihrean-siirtyman-ja-aluetalouden-nakokulmasta.html

Lisätietoja:
ennustepäällikkö Janne Huovari
040 164 8141, janne.huovari@ptt.fi