Miten biokaasun, metsähakkeen ja puupolttoaineiden energiakäyttöä säännellään – tuore tutkimus kertoo

Miten metsähakkeen, puupolttoaineiden ja biokaasun käyttöä energialähteenä on säännelty ja kuinka tarkoituksenmukaista nykysääntely on? Entä miten sääntelyä voisi kehittää? Näihin kysymyksiin keskittyy PTT:n uusin julkaisu, OTT, dosentti Kalle Määtän työpaperi ”Biokaasu, metsähake ja puupolttoaineet. Eräiden uusiutuvien energialähteiden sääntelystä ja sääntelyn kehittämistarpeista”.

Arvioinnin lähtökohtana oli uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen ensisijaisesti taloudellisilla ohjauskeinoilla. Selvitystyössä havaittiin, että ohjauksen kustannustehottomuuden taustalla oli lukuisia tekijöitä, kuten oikeudellinen epävarmuus, sääntelytaakan suuruus, säädösten paljous sekä ylisääntely. Myös keinoja ohjauksen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi on lukuisia. Näitä ovat esimerkiksi erityyppiset taloudelliset tuet, vero-ohjaus, informaatio-ohjaus sekä näiden ohjauskeinojen yhdistelmät.

Koko työpaperi on luettavissa PTT:n sivuilta täällä.

Työpaperi ja selvitystyö ovat osa laajempaa Kohti biotaloutta -hanketta, josta lisätietoja sivuillamme täällä.