Mitä tehdä perintöverolle?

Vanhasen toinen hallitus kevensi perintöveroa korottamalla verottoman perinnön kokoa, laskemalla veroprosentteja ja helpottamalla lesken ja alaikäisten lasten perintöverotusta. Perintö- ja lahjaveron tuoton on arvioitu alentuneen noin 220 miljoonalla eurolla.

Kataisen hallitus on lisännyt perintöveron progressiota ja nostanut veroprosentteja. Perintö- ja lahjaverontuoton on arvioitu nousevan 50 miljoonalla eurolla.

Perintö- ja lahjaverosta voi saada merkittäviä huojennuksia. Huojennukset liittyvät yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksiin, alaikäisten lasten ja lesken saamiin lahjoihin ja perintöihin sekä lahjoihin ja perintöihin liittyviin hallintaoikeuden rajoituksiin. Perintö- ja lahjaverotus on erittäin monimutkainen. Kaikkiin huojennuksiin liittyy useita eri säädöksiä.

Ruotsi ja Norja yrittivät yksinkertaistaa perintö- ja lahjaverotustaan, keventää puolison verotusta ja helpottaa yritysten sukupolvenvaihdoksia. Kumpikaan maa ei onnistunut. Ruotsi poisti perintö- ja lahjaveron kokonaan 2004 ja Norja 2014.

Kuluvan kesän aikana on Suomessa virinnyt laaja keskustelu perintö- ja lahjaverosta. Perintö- ja lahjaveron säilyttämistä on puolustettu lähinnä perintö- ja lahjaveron tuotolla, joka on noin 600 miljoonaa euroa, ja verotuksen oikeudenmukaisuudella: varakkaiden pitää maksaa veroja. Ruotsi ja Norja ratkaisivat nämä kaksi yhteiskuntapoliittisesti tärkeää asiaa kiristämällä perityn omaisuuden luovutusvoittoverotusta.

Luovutusvoitto on omaisuuserän myyntihinnan ja hankintamenon erotus. Suomessa perinnöksi saadun omaisuuserän hankintameno on perinnön käypä arvo perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Ruotsissa ja Norjassa perinnöksi saadun omaisuuserän hankintameno määräytyy pääsääntöisesti todellisen hankintahinnan perusteella, vaikka edellinen tai edelliset sukupolvet olisivat sen hankkineet.

Koska vuosien takainen todellinen hankintahinta on pääsääntöisesti perintöhetken käypää arvoa selvästi alhaisempi, perityn omaisuuden luovutusvoittovero on Ruotsissa Suomea kireämpää.

Perinnöksi saadun omaisuuden luovutusvoittoveroa kiristämällä voidaan kerätä lisää verotuloja, jotka lähes korvaavat perintö- ja lahjaverotuksen poiston aiheuttaman verotulomenetyksen. Perintö- ja lahjaverotuksella ja luovutusvoittoverotuksella on varsin yhtäläiset tulonjakovaikutukset. Perintöveron korvaaminen perinnöksi saadun omaisuuden luovutusvoittoveroa kiristämällä ei heikennä verotuksen oikeudenmukaisuutta. Maatilojen perintöverotukseen tarvitaan erityissäännöksiä myös Ruotsin mallissa.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 4.8.2014.