Mitä talousvaikutuksia Lappiin suunnitelluista tehdas- ja kaivoshankkeista olisi?

PTT:n ja Merit Economicsin selvityksessä on arvioitu suurinvestointien työllisyys- ja talousvaikutuksia. Laskelman mukaan Lapin aluetalouden kokonaistuotanto olisi 3,7 prosenttia perusskenaariota suurempi ja työllisyys viitisen prosenttia suurempi.

Lapin liiton Tulevaisuus Lapista – ennakointi uudessa maakunnassa -hanke (ESR) ja Lapin ELY-keskus ovat teettäneet selvityksen neljän mahdollisen Lappiin suunnitteilla olevan suuren tehdas- ja kaivoshankkeen aluetaloudellisista vaikutuksista Lapille. Selvityksen ovat laatineet Juha Honkatukia ja Pellervon taloustutkimus PTT.
 
Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos- ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Selvityksen mukaan metsäteollisuuden hankkeet nostaisivat Lapin teollisuustuotantoa parisenkymmentä prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja alkutuotantoa 15 prosentilla, kun taas kaivoshankkeet kasvattaisivat kaivannaistoimialan tuotantoa kahdella kolmanneksella.
 
Kaikki hankkeet synnyttäisivät kysyntää palveluille ja kaupalle, kun Lapin työllisyys paranisi ja muuttoliike kääntyisi Lappiin päin. Yhteensä kokonaisinvestoinnit Lappiin kasvaisivat lähes 40 prosenttia perusskenaarioon verrattuna, ja uudet tehtaat ja kaivokset työllistäisivät suoraan toistatuhatta henkeä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Lapin aluetalouden kokonaistuotanto olisi 3,7 prosenttia perusskenaariota suurempi ja työllisyys viitisen prosenttia suurempi.

Lisäksi Lapin väestö kasvaisi vajaalla kolmella prosentilla perusskenaarioon verrattuna, jolloin julkisyhteisöjen verotulot kasvaisivat selvästi ja Lapin aluetalouden kantokyky paranisi.
 
Selvitys on luettavissa osoitteessa: https://www.ptt.fi//wp-content/uploads/media/tyopaperi201lappi_2.pdf

Aiheesta Lapin liiton kotisivuilla: http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/507359
 

Lisätietoja:

ennakointikoordinaattori Hanna-Leena Pesonen
Tulevaisuus Lapista – ennakointi uudessa maakunnassa -hanke
Lapin liitto, 040 186 1455

viestintäpäälikkö Kimmo Mäkilä, PTT, 040 358 0222