”Milloin metsä tulisi hakata?” Jyri Hietala

Moni metsänomistaja pähkäilee tälläkin hetkellä iänikuista
ongelmaa: milloin metsä tulisi hakata?

Teorian mukaan tasaikäisen
metsikön hakkuuajankohta määräytyy sen perusteella, että metsästä kaikkien
tulevaisuudessa saatavien nettotulojen nykyarvo, eli paljaan maan arvo,
maksimoituu.

Määritelmän mukaan puusto tulisi hakata silloin, kun sen
suhteellinen tuotto alittaa vaihtoehtoisesta sijoituksesta saatavan tuoton.

Teoria ja käytäntö harvoin kuitenkaan kohtaavat.

Pitkä aikaväli
metsän perustamiskustannuksista päätehakkuusta saataviin tuloihin, ja tässä
välissä suoritetut omistajanvaihdokset, sumentavat teoriaa.

Metsikön
yhden kiertoajan aikana hakkuita suoritetaan tyypillisesti kahdesta neljään
kertaa. Siten tilipussi karttuu 30 vuoden keskimääräisen hallinta-ajan aikana
yhdestä kahteen kertaa.

Tulojen satunnaisuus ohjaa etsimään
”optimaalista” hakkuuajankohtaa usein puun hinnan suhteen. Teoreettisesti
kyseessä on ennemminkin lyhyen aikavälin kassavirran optimointia, ei pitkän
aikavälin tuoton.

Lyhyellä aikavälillä puun hinnan vaihtelut voivat
heiluttaa pääoman vuosituottoa jopa kymmeniä prosentteja suuntaan tai toiseen.
Ongelmaksi muodostuu kuitenkin hintapiikkien vaikea ennakoituvuus.

Puun
hinnan vuosittaiset heilahtelut myös tasoittuvat pitkällä aikavälillä ja
menettävät samalla painoarvoaan laskettaessa tuottoa koko metsän
kiertoajalta.

Harvennushakkuissa hakkuiden liiallinen pitkittäminen voi
vaarantaa jäljelle jäävän puuston kasvua ja laatua ja johtaa mahdollisia
puunmyyntitulojen lisäyksiä huomattavasti suurempiin
tappioihin.

Päätehakkuun toteutuksen hieman pidempi aikaikkuna
periaatteessa mahdollistaa myös tuoton maksimoivan hakkuuajankohdan etsimistä
puun hinnan suhteen. Puuston kasvu on tällöin kuitenkin jo hyvin
vähäistä.

Mitä nopeammin uusi metsä saadaan perustettua, sitä nopeammin
seuraava puusukupolvi on tuottamassa vauhdilla uutta
pääomaa.

Hakkuuajankohtaa pitkittäessä riskit myös jälleen kasvavat.
Mahdollisen puun hinnannousun tuoman lisätuoton voi menettää esimerkiksi puuston
lahoamisen tai muiden tuhojen seurauksena.

Sijoitusmielessä metsä on
ensisijassa pitkän ajan pääoman sijoitus, jossa oikea-aikaisilla hakkuu- ja
hoitotoimenpiteillä saadaan metsästä paras tuotto.

Pikavoittoja
metsästäville on olemassa parempiakin sijoitusvaihtoehtoja.

Käy
testaamassa miltä sinun metsäsi tuotto näyttää PTT:n kehittämällä
metsätalouslaskurilla.

 

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 4.2.2013