Millaista työvoimaa ja osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2040?

 

PTT selvittää yhdessä Merit Economicsin kanssa erilaisten skenaarioiden avulla, millaista osaamista Suomessa kaivattaisiin tulevina vuosikymmeninä. Tavoitteena on samalla kehittää menetelmä ammattirakenteen muutosten arviointiin. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana, ja sen rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Tutkimushankkeen ytimen muodostaa kansantaloustieteellinen FINAGE-laskentamalli. Hankkeessa hyödynnetään myös PTT:n kattavaa talousennustamisen osaamista ja erilaisia tulevaisuustyölle tyypillisiä menetelmiä. Tuloksista kerromme tarkemmin syksyllä 2020 tutkimusraportissa ja toimialakohtaisissa suosituksissa.

 

Työpajojen tiedolla muokataan tulevaisuuskuvaa

 

Näkemyksiä ja kehitysehdotuksia malliin haetaan työpajoista, joita järjestetään hankkeessa yhteensä neljä. Ensimmäisessä työpajassa tammikuun lopussa haettiin kommentteja työryhmän muodostamaan Suomen tulevaisuuden talouskehityksen perusuraan, sekä kuultiin aiheen asiantuntijoiden näkemyksiä siihen vaikuttavista muutosajureista, kuten työllisyyteen, osaamiseen ja muuttoliikkeeseen vaikuttavista tekijöistä. Ensimmäisen työpajan tuloksia ja niiden vaikutuksia laskentamalliin käsitellään parhaillaan.

 

Hankkeen toinen työpaja järjestetään 3.3.2020. Työpajan tavoitteena on erityisesti tunnistaa, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa työvoiman tarpeeseen keskipitkällä aikavälillä. Työpaja järjestetään tiistaina 3.3.2020 klo 12.30-16.00 Business Meeting Park Campuksen tiloissa Helsingin keskustan Forumissa osoitteessa Yrjönkatu 29 C (käynti Kukontorilta, Kauppakeskus Forum, 3. krs).

 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työpajaan yhdessä valtionhallinnon, yritysmaailman ja järjestöjen asiantuntijoiden kanssa, ilmoittaudu tämän linkin takaa: https://www.lyyti.fi/reg/ENKO_2_tyopaja_1160

 

Lisätietoja hankkeesta:

Juha Honkatukia, Merit Economics

juha.honkatukia@thl.fi

 

Lisätietoa työpajoista:

Heini Lehtosalo, PTT

heini.lehtosalo@ptt.fi