”Miksi kirjoitin”. Kalle Laaksonen, 31.8.2009

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

 
Kirjoistaan Eläinten vallankumous ja Vuosi 1984 tunnetuksi tullut englantilainen kirjailija George Orwell laati 1940-luvun lopulla esseen aiheesta ”Miksi kirjoitan”. Tätä samaa on syytä pohtia nyt omalta kohdaltani, kun olen päättämässä kaksikymmentä vuotta jatkuneen kolumnien kirjoittamisen Maaseudun Tulevaisuuden Taloustutkapalstalle.

Orwell näki oman kirjoitustyönsä motiiveina neljä mahdollista syytä. Ensinnäkin hän mainitsi turhamaisuuden, ts. halun tuoda esiin omaa itseään. Toisena kirjoittamisen motiivina Orwell mainitsi pyrkimyksen taiteellisiin päämääriin, missä kirjoittaminen on yksi taidon kehittämisen ja taiteen laji. Kolmas seikka on halu tuoda esiin historiallisia tai ajankohtaisia tosiasioita, joilla voi olla merkitystä ihmisille tai yhteiskunnalle, ts. halu jakaa tietoa. Neljäntenä ja viimeisenä syynä Orwell piti pyrkimystä vaikuttaa päätöksentekoon, ts. poliittista vaikuttamista.

Omalta osaltani olen jäävi arvioimaan, miten paljon kirjoittamiseen ja sitä kautta saatuun julkisuuteen liittyy henkilökohtaista itsetehostusta. En ainakaan haluaisi tätä motiivia myöntää.

Kirjoitetun tekstin hiominen on aina osa kirjoittamisprosessia, ja kolumnissa vielä erityisesti. Kolumnissa tekstin muokkaamisen päämäärät eivät kuitenkaan ole taiteellisia sinänsä, vaan viime kädessä pyrkimyksenä on selkeys ja iskevyys. Toiset ovat tässä taitavampia kuin toiset.

Kolumnien perustehtävä on jakaa tietoa kirjoittajan omaa piiriä laajemmalla. Se on toisaalta myös osa tutkijan työtä ja samalla velvollisuus. Kolumni on tässä hyvä kanava. Harvoin tutkijat saavat kolumnipalstaa laajempaa kuulijakuntaa.

Tiedon jakamisen ohella motiivina on luonnollisesti myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Jo Keskiajalla ymmärrettiin, että tieto on valtaa. Tietoon liittyy valtaa yhä enemmän, kun olemme siirtyneet asiantuntijayhteiskuntaan. Tässä mielessä kolumni on myös politiikkaa.

Hyvä kolumni syntyy harvoin väkisin. Oman kirjoitusvuoroni lähestyessä mielessä alkaa pyöriä erilaisten ajassa liikkuvien kysymysten herättämiä teemoja. Joku niistä nousee keskeisimmäksi. Koska palsta liittyy nimensä mukaan talouteen, kiteytyvä aihe käsittelee joko lyhyen tai pitkän aikavälin taloudellisia kehitysilmiöitä. Tavoitteena on valaista asiakokonaisuuksia ja niiden yhteyksiä lukijaa kiinnostavalla ja lukijalle ymmärrettävällä tavalla.

Riittävän selkeyden ja ymmärrettävyyden saavuttaminen onkin kolumnin suurin vaikeus. Ensin on ymmärrettävä asia riittävän hyvin itse. Sekään ei ole helppoa. Sen jälkeen on löydettävä oikeat sanat paperille. Kun teksti on lopulta itseä tyydyttävällä tavalla valmis, seurauksena on helpotuksen tunne: sainpahan sanotuksi.

kalle.laaksonen@ptt.fi