Mikä suunta syksyn puumarkkinoilla?

Takana on melkoisen vilkas alkuvuosi puumarkkinoilla. Puun hinnat ovat nousseet reaalihinnoissakin tarkasteltuna, samalla kun kauppamäärä on myös kasvanut. Metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoille on kuitenkin povattu laskevaa kysyntää ja hintoja sekä lomautuksista ja tehtaiden sulkemisista on nähty ilmoituksia. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten puukaupan markkinat kehittyvät loppuvuonna.

Lopputuotemarkkinoilla puutuoteteollisuuden ja kemiallisen teollisuuden alkuvuoden kehitys on osin eriytynyt. Tammi-huhtikuussa massan ja paperin vientimäärät olivat selvästi suurempia kuin viime vuonna, ja sahatavaran vienti aavistuksen pienempää. Pitää kuitenkin muistaa, että viime vuoden alussa lakko vähensi tuotantoa ja vientiä.

Ennusteen mukaan hintakehitys tasaantuu loppuvuotta kohden.

Sahatavaran hinnat ovat laskeneet noin sadalla eurolla viimevuotisesta, mutta kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden hinnat ovat nousseet. Tosin huhtikuun hinnannousut olivat sellun, paperin ja kartongin markkinoilla enää vain muutamia prosentteja, joten reaalisesti niidenkin hinnat laskivat viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Touko-kesäkuun tilastot tulevat paljastamaan kuinka paljon hinnat ovat laskemassa loppuvuotta kohden synkempien suhdannenäkymien takia.

Puumarkkinoilla yksityismetsien pystykauppamäärä oli tammi-toukokuussa peräti 75 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Viikoittaiset puukauppamäärät alkoivat kuitenkin toukokuussa laskea edellisvuosiin nähden Metsäteollisuus ry:n viikkotilastojen mukaan. Näyttää siltä, että puukauppa on hiljentymässä loppuvuotta kohti. PTT:n ennusteen mukaan koko vuoden pystykauppamäärä on noin kymmenyksen suurempi kuin viime vuonna.

Jos puukauppamäärät ovat laskussa, miltä näyttää hintakehitys puumarkkinoilla? Tammi-toukokuun nimellinen keskikantohinta oli tukeilla 14–22 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Kuitupuulla hinnan nousu ylsi noin 40 prosenttiin. Toukokuun lopulla havutukkien ja kuusikuidun hinnat lähtivät kuitenkin laskuun Metsäteollisuus ry:n viikkohintojen mukaan. Koivutukin sekä mänty- ja koivukuidun hinnat sen sijaan ovat edelleen nousseet kesäkuun loppuun asti. Ennusteen mukaan hintakehitys tasaantuu loppuvuotta kohden. Koko vuoden keskihinta on havutukeilla inflaation verran ja kuitupuulla reilun neljänneksen viime vuotta korkeampi.

Kuitupuun hintakehitystä tukee massateollisuuden investointien lisäksi Venäjän puun tuonnin tyrehtyminen. Ainespuun tuonti kohdistuu lähes kokonaan kemiallisen metsäteollisuuden puun tarpeeseen. Tänä vuonna on tuotu vain puolet siitä puumäärästä, mitä tuotiin vuoden 2021 tammi-huhtikuussa. Vaikka puun tuonti on lisääntynyt Virosta, Ruotsista ja Latviasta, tuontia korvataan kotimaisella puulla, mikä heijastuu puukauppamääriin ja kuitupuun hintoihin lopputuotemarkkinoiden heikentyvästä kysynnästä huolimatta.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 11.7.2023.