Mikä on maanomistajien osuus tuulivoimalan tuotosta?

Tänä vuonna Suomeen rakennetaan ennätysmäärä tuulivoimaa. Voimaloita valmistuu ydinvoimalan kokoluokan verran eli noin 1000 MW. Suurin osa voimaloista pystytetään metsiin, koska siellä on tilaa, ainakin vielä. Investointien arvo on yhteensä 1.2 miljardia euroa.
Kirjoittaja on PTT:n vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi

Tänä vuonna Suomeen rakennetaan ennätysmäärä tuulivoimaa. Voimaloita valmistuu ydinvoimalan kokoluokan verran eli noin 1000 MW. Suurin osa voimaloista pystytetään metsiin, koska siellä on tilaa, ainakin vielä. Investointien arvo on yhteensä 1.2 miljardia euroa. Voimaloita tulee noin 200 kappaletta, joten nyt rakennettavan yksittäisen voimalan arvo on noin 6 miljoonaa euroa.      

Tuulivoiman tuotanto on nykyään markkinaehtoista. Vuosikymmen sitten tarvittiin vielä tuotantotariffi takaamaan riittävä sähkönhinta. Nyt voimalaitokset ovat kehittyneet niin paljon, että sähkön markkinahinta riittää kannattavaan tuotantoon.       

Maanomistajien ja paikallisten asukkaiden kannalta vero- ja vuokratulot ratkaisevat tuulivoimaloista saatavat pitkän aikavälin hyödyt. Hyötyjä voidaan punnita tuulivoiman haittojen vastapainona. Tiettävästi kaikki Suomen kunnat ovat ratkaisseet oman kantansa niin, että ne perivät tuulipuistoista voimalaitosten kiinteistöveroa maksimimäärän eli 3,1 prosenttia. Maanomistajille maksettavien vuokrien suuruus on ainakin julkisten tietojen perusteella pienempi. Maanomistajat varmasti miettivät mikä on kohtuullinen osuus miljoonainvestoinnin tuotosta?

Tuulivoima on pääomavaltainen energiantuotantomuoto.  Käyttökustannukset ja huolto muodostavat vain alle viidenneksen tuotantokustannuksista. Loput tuotantokustannukset muodostuvat rahoituskustannuksista, veroista, maan vuokrista, vakuutuksista ja muista kuluista. Markkinatalouden pitäisi hoitaa vuokrien hinnoittelu. Toimivat markkinat vaativat kuitenkin informaatiota, ja sitä ei ainakaan vielä ole yleisesti saatavilla, kuten peltojen tai asuntojen osalta on.

Tekninen kehitys asettaa haasteita oikean vuokran arvioimiseen. Mikäli tuulivoimaloiden kehitys jatkuu entisellään, merituulipuistojen kilpailukyky paranee nopeasti. Myös muiden sähköntuotantomuotojen kehityksen vaikutus sähkön hintaan tulee olemaan ratkaiseva siinä, kuinka paljon rakennetaan tuulivoimaa maalle ja mikä on maanomistajien saama hyöty.  Kuntien osalta meripuistot eivät ole uhka vaan mahdollisuus. Merenpohjaan rakennettavat jalustat kuuluvat voimalaitoksiin ja siten kiinteistöveron piiriin, kunhan ne vain pysyvät kunnan alueella.

Ensi vuonna tulee taas uusi ennätys voimalaitosinvestoinneissa. Hankkeita on valmistumassa jopa 30 % enemmän kuin tänä vuonna. Suunta on ylöspäin, tehokkaiden vuokramarkkinoiden tarve kasvaa.