”Mikä keikuttaa markkinoita” Tapani Yrjölä

Viimeiset kymmenen vuotta on keskusteltu ajoittain
hyvinkin vilkkaasti maatalousmarkkinoiden heilumisesta ja sen lisääntymisestä.
Erityisen voimakkaasti ovat heiluneet viljamarkkinat, mutta sillä on ollut
vaikutusta myös muiden maataloustuotteiden markkinoihin.

Kun viljan hinta
nousee, myös rehujen hinnat nousevat. Ja rehujen hintojen nousu ahdistaa
kotieläintuottajia, jotka muutenkin ovat viime aikoina joutuneet tottumaan
selvästi aikaisempaa niukempiin tuottoihin.

Toisaalta viljan hinnan nousu
vaikuttaa myös viljantuotannon tuotantopanosten hintoihin.

Kun hinnat
ovat korkealla, viljantuotanto muuttuu houkuttelevammaksi ja tuotantoaloja
kasvatetaan. Tuotantoalan kasvaessa maailmanlaajuisesti myös lannoitteiden
käyttö eli kysyntä kasvaa. Kysynnän kasvaessa hinnat nousevat.

Ihan niin
kuin kuuluukin, sillä maailman lannoitevarat, eli tarjonta, eivät ole
rajattomat.

Viljan hintoihin näyttäisi vaikuttavan kaikista eniten
kansainvälisten ennustelaitosten viljantuotantoennusteet. Erityisesti
Yhdysvaltojen maataloushallinnon Usdan kuukausittain julkaisema arvio maailman
maataloustuotteiden kysynnästä ja tarjonnasta vaikuttaa olevan viljan
hintakehityksen kannalta avainroolissa.

Jos Usda laskee
tuotantoennustettaan eli arvioi tarjonnan pienentyvän selvästi, hinnat
ampaisevat maailman viljapörsseissä hurjaan nousuun.

Jos
tuotantoennustetta muutetaan toiseen suuntaan, hinnat kääntyvät vastaavasti
laskuun.

Näin markkinoiden kuuluukin toimia. Tosin ennusteen jälkeiset
korjausliikkeet erityisesti yhdysvaltalaisissa hyödykepörsseissä ovat usein
aivan liian suuria. Niitä seuraakin usein korjausliike päinvastaiseen
suuntaan.

Menneenä kesänä viljan hinta alkoi nousta heti sen jälkeen, kun
Usda kesäkuussa veti tuotantoennustettaan alaspäin. Heinäkuussa ennustetta
korjattiin vielä lisää alaspäin, joten hintojen nousu viljapörsseissä jatkoi
sekin nousuaan.

Syksymmällä ennusteita on muutettu selvästi
maltillisemmin, ja välillä on jopa kerrottu, ettei tilanne olekaan ihan niin
paha. Ja hinnat ovat pysyneet melko tasaisina.

Se, että hinnat elävät
niin paljon kuukausittain julkistettavien ennusteiden mukaan kertoo siitä, ettei
viljamarkkinoita seuraavilla analyytikoilla ole käytettävissään sen parempaa
tietoa maailman viljantuotannosta.

Hinta muodostuu markkinoilla kysynnän
ja tarjonnan mukaan, aivan taloustieteen teorioiden mukaisesti. Markkinoita siis
heiluttaa yksinkertaisesti kulutuksessa ja tuotannossa tapahtuvat ja ennakoidut
muutokset.

Niiden seuraaminen on tärkeää myös yksittäisille
viljelijöille, kun he miettivät myynti- ja tuotantopäätöksiään.

 

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka-palstalla 8.10.2012